เห็นแล้วเป็นนิมิต อนุพยัญชนะ - อโคจร.

 
เมตตา
วันที่  2 ส.ค. 2553
หมายเลข  16851
อ่าน  2,305

ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส และคิดนึกไปในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเป็นบัญญัติ เป็นนิมิต อนุพยัญชนะ ขณะที่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจถูกในสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริงซึ่งเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน นิมิต อนุพยัญชนะนั้นเป็นอโคจร แม้ขณะที่เมตตาเกิดซึ่งเป็นกุศลจิต มีสัตว์ บุคคลเป็นอารมณ์ อารมณ์นั้นก็ยังเป็นอโคจร เพราะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่เป็นเหตุให้บรรลุอริยสัจจธรรมได้

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ajarnkruo
วันที่ 2 ส.ค. 2553

บัญญัติอารมณ์เป็นอโคจรของการอบรมเจริญสติปัฏฐาน แต่ตัวจริงของสภาพนามธรรม ที่กำลังรู้บัญญัตินั้นไม่เป็นอโคจร เพราะเป็นปรมัตถอารมณ์ ...

ขออนุโมทนาพี่เมตตาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 3 ส.ค. 2553

อีกอย่างหนึ่งว่า เหมือนอย่างว่า ท่านสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ไม่ขวนขวาย ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ คือการฟ้อน การขัน การประโคม ฯลฯ กองทัพภิกษุเป็นผู้เว้นขาดจากการขวนขวายดูการเล่น อันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ แม้เช่นนี้ก็เรียกว่าโคจร

แม้สติปัฏฐาน ๔ ก็ชื่อว่าโคจร

เชิญคลิกอ่าน ...

โคจรเป็นไฉน

ที่ว่าเป็นโคจร ต้องเป็นขณะที่จิตมีสภาพธรรมเป็นอารมณ์เท่านั้นหรือว่าแค่จิตเป็นกุศล (เป็นบัญญัติอารมณ์) คะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Komsan
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Jans
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
prakaimuk.k
วันที่ 5 ส.ค. 2553

นิมิต อนุพยัญชนะ นั้นเป็นอโคจร ...

ลึกซึ้งมาก ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
วันที่ 6 ส.ค. 2553

นิมิต อนุพยัญชนะ นั้นเป็นอโคจร ...

ลึกซึ้งมาก ขออนุโมทนาค่ะ

นิมิต อนุพยัญชนะ นั้นเป็นอโคจร เป็นประโยคที่ท่านอาจารย์บรรยายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ ทีแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอดี ท่านอ. อรรณพได้กราบเรียนถามท่าน อาจารย์ และได้อธิบายเพิ่มเติมให้ได้เข้าใจ จึงเป็นที่มาของกระทู้นี้ ลึกซึ้งมากจริงๆ ค่ะ ...

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
h_peijen
วันที่ 6 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 7 ส.ค. 2553

กระทู้นี้ไพเราะจริง กระทู้นี้งดงามจริงหนอ กระทู้นี้มีนัยสำคัญหนอ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ