เห็นแล้วเป็นนิมิต อนุพยัญชนะ - อโคจร.
โดย เมตตา  2 ส.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข 16851

ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส และคิดนึกไปในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเป็นบัญญัติ เป็นนิมิต อนุพยัญชนะ ขณะที่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจถูกในสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริงซึ่งเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน นิมิต อนุพยัญชนะนั้นเป็นอโคจร แม้ขณะที่เมตตาเกิดซึ่งเป็นกุศลจิต มีสัตว์ บุคคลเป็นอารมณ์ อารมณ์นั้นก็ยังเป็นอโคจร เพราะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่เป็นเหตุให้บรรลุอริยสัจจธรรมได้

ขออนุโมทนาค่ะความคิดเห็น 1    โดย ajarnkruo  วันที่ 2 ส.ค. 2553

บัญญัติอารมณ์เป็นอโคจรของการอบรมเจริญสติปัฏฐาน แต่ตัวจริงของสภาพนามธรรม ที่กำลังรู้บัญญัตินั้นไม่เป็นอโคจร เพราะเป็นปรมัตถอารมณ์ ...

ขออนุโมทนาพี่เมตตาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย JANYAPINPARD  วันที่ 3 ส.ค. 2553

อีกอย่างหนึ่งว่า เหมือนอย่างว่า ท่านสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ไม่ขวนขวาย ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ คือการฟ้อน การขัน การประโคม ฯลฯ กองทัพภิกษุเป็นผู้เว้นขาดจากการขวนขวายดูการเล่น อันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ แม้เช่นนี้ก็เรียกว่าโคจร

แม้สติปัฏฐาน ๔ ก็ชื่อว่าโคจร

เชิญคลิกอ่าน ...

โคจรเป็นไฉน

ที่ว่าเป็นโคจร ต้องเป็นขณะที่จิตมีสภาพธรรมเป็นอารมณ์เท่านั้นหรือว่าแค่จิตเป็นกุศล (เป็นบัญญัติอารมณ์) คะ


ความคิดเห็น 3    โดย Komsan  วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย Jans  วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย prakaimuk.k  วันที่ 5 ส.ค. 2553

นิมิต อนุพยัญชนะ นั้นเป็นอโคจร ...

ลึกซึ้งมาก ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย เมตตา  วันที่ 6 ส.ค. 2553

นิมิต อนุพยัญชนะ นั้นเป็นอโคจร ...

ลึกซึ้งมาก ขออนุโมทนาค่ะ

นิมิต อนุพยัญชนะ นั้นเป็นอโคจร เป็นประโยคที่ท่านอาจารย์บรรยายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ ทีแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอดี ท่านอ. อรรณพได้กราบเรียนถามท่าน อาจารย์ และได้อธิบายเพิ่มเติมให้ได้เข้าใจ จึงเป็นที่มาของกระทู้นี้ ลึกซึ้งมากจริงๆ ค่ะ ...

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย h_peijen  วันที่ 6 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย ชีวิตคือขณะจิต  วันที่ 7 ส.ค. 2553

กระทู้นี้ไพเราะจริง กระทู้นี้งดงามจริงหนอ กระทู้นี้มีนัยสำคัญหนอ

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 9    โดย chatchai.k  วันที่ 16 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ