โยนิโสมนสิการคืออย่างไร

 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6406
อ่าน  2,325

พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า โยนิโสมนสิการ ดังนี้ ที่ชื่อว่า โยนิโสมนสิการ ได้แก่ การทำไว้ในใจโดยถูกอุบาย การทำไว้ในใจโดยถูกทาง การนึก การน้อมนึก การผูกใจการใฝ่ใจ การทำไว้ในใจ ซึ่งจิตในอนิจจลักษณะ เป็นต้น

โดยนัยเป็นต้นว่า ไม่เที่ยงหรือโดยสัจจานุโลมิกญาณ นี้เรียกว่า โยนิโสมนสิการ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
sirikarn
วันที่ 26 พ.ค. 2551

อย่างเช่น การทำไว้ในใจ ว่ารูปนั่งหรือรูปนอนเป็นทุกข์ เพื่อไม่ยึดในสุข ของการเปลี่ยนอริยบทใหม่ อันจะไม่ทำให้กิเลสเข้า เพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่น อย่างนี้ก็ถือเป็นการโยนิโสมนสิการใช่หรือไม่คะ

ขอแสดงความนับถือ

สิริกาญจน์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 27 พ.ค. 2551

โยนิโสมนสิการต้องขณะจิตที่เป็นกุศล และมีความเข้าใจถูกต้อง ถ้าเข้าใจผิดเป็น อโยนิโสมนสิการ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 27 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 9 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ