นายช่างผู้ทำเรือน

 
เมตตา
วันที่  2 ส.ค. 2553
หมายเลข  16849
อ่าน  9,845

"เราแสวงหานายช่างผู้ทำเรือน เมื่อไม่ประสบ จึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สังสาระ มีชาติเป็นเอนก ความเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์, แน่ะนายช่างผู้ทำเรือน เราพบท่านแล้ว, ท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้, ซี่โครงทุกซี่ของท่าน เราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว, จิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว, เพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้ว"

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้ตรัสพระคาถาข้างต้น พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหา พบนายช่างผู้สร้างภพชาติ

สำหรับพวกเรา บ้านของเราขณะนี้ ตัณหาเป็นผู้สร้างและจะสร้างต่อๆ ไปอีก เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่ยังไม่ได้ดับตัณหา พระพุทธองค์ทรงบอกทางแก่พวกเราแล้ว เป็นหนทางสายเดียวเท่านั้นคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ การอบรมเจริญสติปัฏฐานซึ่งมรรคองค์แรกคือ สัมมาทิฏฐิ เริ่มจากการมีความเห็นถูกในหนทางซึ่งก็ไม่พ้นไปจากการเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรม ไม่ใช่เรา อบรมเจริญสติปัฏฐานจนกว่าจะดับตัณหาหมดสิ้นเป็นสมุจเฉท ไม่มีผู้สร้างเรือนให้อีกต่อไป

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

เรื่องปฐมโพธิกาล

....ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 2 ส.ค. 2553

นายช่างชื่อว่าชำนาญในการสร้างเรือน ย่อมเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสุข และงดงามราวจิตรกรรมทีเดียว เรือนย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดหนอ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อภิรมย์
วันที่ 2 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ups
วันที่ 2 ส.ค. 2553

สาธุ

อิจฉาพี่สาวคนนี้จัง ไม่มีครอบครัว ต้องให้ทุกข์ร้อน ส่วนน้องคนนี้ มีเรือนตัวเอง ไม่พอ ยังต้องเป็นห่วงเรือนผู้อื่น ทุกข์ร้อน มากมาย วันแล้ว วันเล่า มีแต่ โลภะ โทสะ โมหะ จริงๆ แล้วต้องบอกว่าเกือบจะทุกขณะจิตก็ว่าได้ ยังหานายช่างผู้สร้างเรือนไม่พบ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ก็ยังต้องทุกข์ร้อนขันธ์ ๕ เรือนนี้ค่ะ ... (ก็หนักเหมือนกันค่ะ) ก็จริงนะขันธ์ ๕ ตัวเองก็หนักหนา ... ยังต้องห่วงขันธ์ ๕ ภรรยา ... ลูก ... (หนักจริงๆ ๆ ๆ ) พี่สาวคนนี้ก็ยังหา นายช่างผู้สร้างเรือนไม่พบเหมือนกันค่ะ ในสังสารวัฏฏ์อีกยาวไกล ... ไม่รู้จะหานายช่างใหญ่พบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ตราบใดที่เข้าใจในหนทางที่ถูกต้อง ... ก็ค่อยๆ อบรมไป ... จิระกาลภาวนา ...

ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Komsan
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
hadezz
วันที่ 6 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 7 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 21 พ.ค. 2554
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สิริพรรณ
วันที่ 21 ก.ค. 2560

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิตพี่เมตตา และทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ