วิธีฝึกละความโกรธขั้นพื้นฐาน
 
chaweewan37
วันที่  3 ก.ค. 2549
หมายเลข  1481
อ่าน  1,192

ดิฉันมักพบกับความโกรธและอยู่ใกล้เหตุปัจจัยให้โกรธเสมอ และบ่อยๆ  นอกจาก  การระลึกรู้ความรู้สึกที่โกรธนั้นแล้ว ฝึกให้อภัยแล้ว ฝึก..นิ่ง.เฮ้อ..ก็ยังไม่ละลดได้บ้าง-  เลย  แต่มานั่งพิมพ์หาตัวสะกดนี่  หายไปตั้งเยอะค่ะ 

  ขอบคุณ  บ้านธัมมะค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 4 ก.ค. 2549
 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 4 ก.ค. 2549
 
  ความคิดเห็น 5  
 
chaweewan37
วันที่ 5 ก.ค. 2549


  ขออนุโมทนาขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
prapas.p
วันที่ 6 ก.ค. 2549

ธรรมะที่ทางมูลนิธิแสดง เป็นประโยชน์มากเพราะเมื่อพิจารณาจนเข้าใจ ปัญญา  ก็จะสามารถเกิดในขณะสติระลึกในอารมณ์ที่ไตร่ตรองธรรมที่ทำให้สงบ จนข่มกิเลส  เกิดความสงบกิเลสได้ชั่วขณะ  แล้วแต่ปัญญาที่อบรม ประโยชน์จากการฟังสนทนา  ย่อมดีกว่าการคิดว่า ทำอย่างอื่นก็ทำให้สงบจากกิเลส เช่นในพิมพ์การหาตัวสะกด   

  ทำให้โทสะไม่มี  แต่โลภะก็เกิดแทนได้  เป็นการที่จิต  เปลี่ยนแปลงตามการสะสม  ชั่วขณะเพราะเป็น อนัตตา   เมื่อพิจารณาก็จะเห็นถึงสภาพธรรมแต่ละอย่าง มีคุณ มี

  โทษต่างกัน   ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตัวตน โทสะยังไม่ได้ดับเป็นสมุทเฉท ก็เป็นธรรมดา  ที่ เมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดอีก จนกว่าสติปัฏฐานจะเกิด  จนรู้สภาพธรรมตามความเป็น  จริง  ดับกิเลส  ตามลำดับขั้น จนหมดไม่กลับมาอีก 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
prapas.p
วันที่ 6 ก.ค. 2549

 การศึกษาเหตุใด   ให้เกิดธรรมใด  เป็นสิ่งสำคัญ 

  กุศลธรรม  สติสังวร  ย่อมกั้นกระแสของอกุศล

  อกุศลธรรม  อสังวร   ย่อมกั้นกระแสของกุศล

 
  ความคิดเห็น 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 ม.ค. 2550

  เราจะละความโกรธได้เป็นสมุจเฉท  ต่อเมื่อบรรลุเป็นพระอนาคามี  ค่ะ   แค่โกรธก็เป็นอกุศลจิตที่ทำร้ายตัวเองแล้ว  แต่อย่าให้ถึงกับเกลียดชังหรือคิดทำร้ายเขา เพราะนั่นเป็นอกุศลที่ลึกกว่า  มีโทษมาก แต่การให้ช่วยให้คนที่เขาไม่ชอบเรา จิตใจของผู้รับจะอ่อนลง  ผู้ให้ก็ชนะใจตัวเอง   มีความสุข  จิตใจของผู้ให้   ก็ไม่กระด้างค่ะ  คนที่

ขี้โกรธ  ให้พิจารณาบ่อย ๆ   ว่า  ไม่นานเราก็ตายจากกันแล้ว  ควรทำความดี มีเมตตาต่อกัน   ที่สำคัญคือการให้อภัยค่ะ ขอแนะนำให้ฟังชุดบารมีในชีวิตประจำวัน บรรยายโดยอาจารย์สุจินต์  บริหารวน-เขตต์ ชุดนี้ฟังดีมากเลยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chaweewan37
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

นานแสนนานที่ได้เข้ามาอ่านอีกครั้ง  ความรู้สึกในการรับรู้  ช่างแตกต่างกัน  วันนี้รู้สึกขอบคุณความคิดเห็นของคุณwannee.s ให้รู้สึกขอบคุณ  ขออนุโมทนาจากใจค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
natnicha
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

ประโยคที่ว่า  " ไม่หลงทำกาลกิริยา "  หมายความว่าอย่างไรคะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 มิ.ย. 2550


ไม่หลงทำกาลกิริยา หมายความว่าก่อนตายกุศลจิตเกิด 

เพราะว่าเคยสะสมการให้ทาน  รักษาศีล ฟังธรรม

 
  ความคิดเห็น 12  
 
study
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

 
จากความเห็นที่ ๑๐

ผู้หลงทำกาละ  คือ  หลงตาย  หมายถึง  เวลาใกล้ตายไม่สามารถยึดถือความดี

เป็นที่พึ่งได้  ตายอย่างไม่สงบ  มีนิมิตที่ไม่ดีมาปรากฏ  ดังตัวอย่างในอรรถกถา

ที่ยกมา 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 465

บทว่า  สมฺมูฬโห  กาลํ  กโรติ  ความว่า  ก็การยึดถือทุศีลกรรมประพฤติแล้ว   ย่อมปรากฏแก่เธอผู้นอนบนเตียงมรณะ เธอลืมตาขึ้นเห็นโลกนี้หลับตาก็เห็นโลกหน้า  อบาย ๔  ย่อมปรากฏแก่เธอ  เธอเป็นดุจถูกหอก  ๑๐๐เล่ม  ประหารที่ศีรษะ เขาส่งเสียงร้องมาว่า ท่านทั้งหลายช่วยห้ามทีท่านทั้งหลายช่วยห้ามที  ก็ตาย  ด้วยเหตุนั้น  จึงตรัสว่า  สมฺมูฬฺโห  กาล กโรติ.  จบอรรถกถาสีลสูตรที่  ๓

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕- หน้าที่ 553   บทว่า  อสมฺมูฬฺโห  กาลํ  กโรติ  ความว่า  ชื่อว่า  ความหลงตายของผู้อยู่ด้วยเมตตาไม่มี.  ย่อมไม่หลงทำกาละ  เหมือนกับก้าวลงสู่ความหลับ.

 
  ความคิดเห็น 13  
 
natnicha
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ   สงสัยมานานแล้ว  เพราะเมื่อก่อนสวดมนต์บทนี้

  บ่อยๆ   แต่ไม่รู้จะถามใครดี ยังมีอีกหลายคำที่อ่านเจอในหนังสือแล้วไม่เข้าใจ คราว

  หน้า  ถ้ามีโอกาสจะเข้ามารบกวน  ขอความรู้อีกนะคะ  ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
chaweewan37
วันที่ 3 ก.ค. 2550

จากการได้ฟังธรรมที่โหลดไป   ทำให้เข้าใจขึ้นว่า ความโกรธก็เป็นเพียง ขณะจิต

  เดียว  สืบต่อ  แล้วก็ดับ  แล้วก็ขณะจิตอื่นเกิดคิดที่จะโกรธก็ดับ เทียบดูความโกรธใน  ครั้งนั้น กับความคิดในวันนี้ช่างต่างกัน  อาจจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวัน

  ขออนุโมทนา  ผู้เผยแผ่พระศาสนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 3 ก.ค. 2550

  เจอปัญหาคล้ายๆ กันคือ เด็กข้างบ้านร้องไห้บ่อยมากๆ  เกือบทั้งวัน บางวันร้องไห้

เสียงดัง ตั้งแต่ตี ๕ กว่าๆ    คิดอย่างเดียวว่าเป็นอกุศลวิบากของเราเอง  ไม่ใช่เพราะคนอื่น  ช่วยลดปัญหาได้เยอะมากๆ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
Komsan
วันที่ 8 ต.ค. 2550


ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

และขออนุโมทนาสหายธรรมทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
chaweewanksyt
chaweewanksyt
วันที่ 28 มิ.ย. 2554

จากวันนั้นจนถึง ณ วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาที่นีได้จิตฟูบ้าง หยุดฟูบ้าง เพราะดีใจที่ระบบยอมรับอีกครั้งจะมีสหายธรรมใดเข้ามาเห็นไหมหนอ.. เพราะมันย้อนอดีตมาได้ 5 ปี.อยากบอกให้รู้ว่าที่ได้มีโอกาสฟังธรรมก็เพราะผู้ทำเวปนี้แท้ๆ   ขอบุญกุศลนี้เกื้อกลูให้ทุกคนที่มีส่วนเผยแพร่พระพุทธศาสนานี้  จงหมดสิ้นกิเลสอกุศลแม้เกิดชาติใดก็ให้ได้สิ่งที่เป็นกุศลตลอดกาล

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ