เจตสิก
 
nar
วันที่  4 ก.ค. 2549
หมายเลข  1528
อ่าน  826
1 เจตสิก เกิดกับ จุติจิต  ปฏิสนธิจิต  และ ภวังคจิต หรือไม่ครับ2 อยากทราบว่าความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ในภาษาบาลีหรือ  ในพระไตรปิฎกจะค้นหาได้จากที่ใหนครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 5 ก.ค. 2549

๑.จิตทุกขณะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย  ถ้าจิตขาดเจตสิก จิตจะเกิดขึ้นไม่ได้ ๒.ความหมายของศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีมีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาทั่วไป ทุกเล่ม แต่ถ้าต้องการคำแปลตรงๆ ควรหาซื้อพจนานุกรรม บาลี ไทย มาค้นเฉพาะศัพท์

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ