นิวรณ์และตัณหา
 
sms
วันที่  5 ก.ค. 2549
หมายเลข  1535
อ่าน  1,752
นิวรณ์หรือตัณหาคืออะไร เหมือนกันไหมครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 5 ก.ค. 2549

นิวรณ์ หมายถึง ธรรมที่กางกั้นกุศลจิต   หรือธรรมที่ปิดกั้นปัญญาจักษุฯ  มี ๖  คือ กามฉันทะ ๑  พยาปาทะ ๑  ถีนะมิทธะ ๑  อุทธัทจกุกกุจจะ ๑  วิจิกิจฉา ๑  อวิชชา ๑  ทั้งหมดเป็นนิวรณ์ ส่วนตัณหาก็เป็นหนึ่งในนิวรณ์เช่นกัน คือ กามฉันทะ ได้แก่ โลภะ ความติดข้องต้องการในกาม ติดข้องในภพ ติดข้องในฌานต่างๆ เป็นตัณหา เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้น เป็นสมุทัย

เชิญคลิกอ่าน....  

นิวรณ์ ๖ คืออะไร

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 ก.ค. 2549

นิวรณ์หมายถึงเครื่องกั้นความดี เช่น เวลาที่เราจะฟังธรรมะ  เกิดความง่วงนอน หรือขี้เกียจก็เป็นเครื่องกั้นกุศล ทำให้ปัญญาไม่เกิดในขณะนั้น แต่ตัณหาเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า เช่น ศึกษาธรรมะแล้วอยากเข้าใจเร็วๆ  เลยไปปฏิบัติผิด 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 6 ก.ค. 2549

กามฉันทะนิวรณ์ องค์ธรรม  ได้แก่  โลภะเจตสิก (ความหวัง  ความต้องการ) พยาปาทะนิวรณ์   องค์ธรรม  ได้แก่  โทสะเจตสิก (ความประทุษร้าย) ถีนะมิทธะนิวรณ์  องค์ธรรม  ได้แก่ ถีนะเจตสิก (ท้อถอย  หดหู่) และ มิทธะเจตสิก  (ง่วงเหงา ซบเซา) อุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์  องค์ธรรม ได้แก่ อุทธัจจะเจตสิก (ไม่สงบในอารมณ์) และ กุกกุจจะเจตสิก (เดือดร้อน รำคาญใจ) อวิชชานิวรณ์  องค์ธรรม ได้แก่ โมหะเจตสิก (ความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง)

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 29 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
jaturong
วันที่ 3 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 27 ก.ค. 2560

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ