ผลแห่งกรรมของภิกษุชื่อกปิละ [คาถาธรรมบท]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  9 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14580
อ่าน  1,232

 

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ 

        พระศาสดา.     มหาบพิตร       ปลานี้ได้เป็นภิกษุชื่อกปิละ   เป็นพหูสูตมีบริวารมาก        ในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสป,ถูกความทะยานอยากในลาภครอบงำแล้ว      ด่าบริภาษพวกภิกษุผู้ไม่ถือคำของตน     ยังพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสป   ให้เสื่อมลงแล้ว .    เขาบังเกิดในอเวจีด้วยกรรมนนั้นแล้ว      บัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเศษแห่งวิบาก;    ก็เพราะเธอบอกพระพุทธวจนะ      กล่าวสรรเสริญคุณ  พระพุทธเจ้าสิ้นกาลนาน,   จึงได้อัตภาพมีสีเหมือนทองคำนี้      ด้วยผลแห่งกรรมนั้น.    เธอได้เป็นผู้บริภาษภิกษุทั้งหลาย       กลิ่นเหม็นจึงฟุ้งออกจากปากของเธอ  ด้วยผลแห่งกรรมนั้น; 

 

 


Tag  ผลของกรรม วิบาก

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ