เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัตตะ [คาถาธรรมบท]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  9 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14581
อ่าน  2,814

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ 

ข้อความบางตอน เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัตตะ

ทราบว่า ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลก่อนพระยานาคนั้นเป็นภิกษุหนุ่ม ขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคา ยึดใบตะไคร้น้ำกอหนึ่ง  เมื่อเรือแม้เเล่นไปโดยเร็ว  ก็ไม่ปล่อย. ใบตะไคร้น้ำขาดไปแล้ว.ภิกษุหนุ่มนั้นไม่แสดงอาบัติ ด้วยคิดเสียว่า "นี้เป็นโทษเพียงเล็กน้อย" แม้ทำสมณธรรมในป่าสิ้น ๒ หมื่นปี ในกาลมรณภาพ เป็นประดุจใบตะไคร้น้ำผูกคอ แม้อยากจะแสดงอาบัติ เมื่อไม่เห็นภิกษุอื่น ก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นว่า "เรามีศีลไม่บริสุทธิ์" จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว บังเกิดเป็นพระยานาค ร่างกายประมานเท่าเรือโกลน  เขาได้มีชื่อว่า "เอรกปัตตะ" นั่นแล. ในขณะที่เกิดแล้วนั่นเอง พระยานาคนั้นแลดูอัตภาพแล้ว ได้มีความเดือดร้อนว่า "เราทำสมณธรรมตลอดกาลชื่อมีประมาณเท่านี้  เป็นผู้บังเกิดในที่มีกบเป็นอาหาร ในกำเนิดแห่งอเหตุกสัตว์"


  ความคิดเห็น 1  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 13 ก.ย. 2554

กราบอนุโมทนากุศลจิต

และ ขอบพระคุณสำหรับความรู้ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
intra
วันที่ 2 ม.ค. 2555

อ่านแล้วใจหายในอกุศลจิต ขอบคุณที่ได้มีโอกาสอ่าน และขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pichet
pichet
วันที่ 23 พ.ค. 2558

ยินดีในบุญ ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 พ.ย. 2563
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ