เลือกเกิดไม่ได้ [๔]...เหมือนเลือกเกิดได้
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  15 พ.ย. 2552
หมายเลข  14265
อ่าน  819

   ระหว่างการสนทนาธรรม  มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งกล่าวว่าการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์  หรือ

เทวดาบนสุคติภูมินั้นเป็นผลของกุศลกรรม  เพราะฉะนั้นการที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ทำ

กุศลมากๆ จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์...เหมือนเลือกได้   แท้จริงแล้ว  สภาพธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้   แล้วแต่เหตุปัจจัยจริงๆ   ไม่มีใคร

เลือกเกิดได้  หากเลือกได้ทุกคนก็ทำกุศล และเลือกเกิดเป็นมนุษย์อีก หรือเลือกเกิด

บนสวรรค์กันอีก  ต้องมั่นคงในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 16 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
saifon.p
วันที่ 16 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 16 พ.ย. 2552

สิ่งที่เป็นสัจจะธรรมคือ..ผลดีที่ย่อมมาจากเหตุที่ดีเชิญคลิกอ่าน..ควรที่จะสั่งสมแต่เหตุที่ดีจนเป็นอุปนิสัยขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Jans
Jans
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
peem
วันที่ 25 ก.ค. 2556

   กราบอนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ