ฝันเป็นจิตชาติอะไร
 
วิริยะ
วันที่  16 พ.ย. 2552
หมายเลข  14270
อ่าน  868


เรียนถามค่ะ

เวลาที่หลับแล้วฝัน จนละเมอออกมา ไม่ว่าจะเป็นฝันดี หรือ ฝันร้าย อยากทราบว่า เป็น

จิตชาติอะไร 

ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 16 พ.ย. 2552

จิตในขณะที่ฝัน เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอกุศล เพราะ

ในชีวิตประจำวันอกุศลเกิดมากกว่า ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่   สิ่งที่ทำในความฝัน 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 17 พ.ย. 2552

เรียนถามค่ะ

ฝันแล้วไม่เป็นกุศล อกุศล ก็เป็น อัพยากตะ  อยากเรียนถามว่า เป็นอัพยากตะ อย่างไร

อ่านตาม link แล้ว ยังไม่เข้าใจค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
prachern.s
วันที่ 17 พ.ย. 2552

ข้อความที่ปรากฏในอรรถกถา

ในขณะแห่งอาวัชชนะและตทารัมมณะ  พึงทราบว่าเป็นอัพยากตะ

ขณะแห่งอาวัชชนะและตทารัมมณะ เป็นวิถีจิตก่อนชวนะและหลังชวนะ

ดังนั้น อาวัชชนะ เป็นกิริยาจิต  ตทารัมมณะ เป็นวิบากจิต จึงเป็นอัพยากตะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
K
K
วันที่ 17 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
วิริยะ
วันที่ 18 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ