เลือกเกิดไม่ได้ [๑]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  13 พ.ย. 2552
หมายเลข  14217
อ่าน  831

  เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พวกเรา ๖๐ กว่าชีวิตได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมที่เขาเขียว จังหวัดนครราชสีมาโดยความเอื้อเฟื้อจากพี่แดงและพี่สงบที่ได้ติดต่อ

ที่พักของทหารอากาศบนเขาเขียว และได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ไปสนทนาธรรม

ด้วย คณะของเราได้มีโอกาสไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการโรงเรียนโสตศึกษาที่

ปราจีนบุรี  มีเด็กนักเรียนพิการ ๑๗๙ คนกินนอนที่โรงเรียน มีท่าน ผ.อ และคุณครู ๒๗ ท่านคอยดูแลให้ความรู้  ความเมตตา  ดูแลการกินอยู่และยามเจ็บไข้ได้ป่วย เรียกได้ว่า

ดูแลกัน ๒๔ ชั่วโมงทีเดียวซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากไม่มีท่านผ.อ และคุณครูผู้เสียสละ

ดังที่พี่สงบได้ขึ้นกล่าวให้กำลังใจ แก่คณะผ.อ และคุณครู ได้นำธรรมะสอดแทรกกับวิถี

ชีวิตประจำวันของคุณครูทั้งหลาย  ซึ่งมีเมตตาอย่างมาก มีความเป็นมิตร หวังดีแก่เด็ก

มีความกรุณา  ยามเด็กๆ มีความทุกข์กายไม่สบาย  ก็คอยดูแล  จัดหายาให้ เฝ้าไข้ด้วยความปรารถนาให้หายจากไข้  มีมุทิตา เมื่อเด็กๆ เติบใหญ่ได้การงานทำก็มีความยินดี

เมื่อเด็กๆ มีความสุขความเจริญ   และประการสุดท้ายคือ  อุเบกขา เมื่อคุณครูทำดีที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้ มีความวาง

เฉยเพราะความเข้าใจ นั่นคือพรหมวิหาร ๔   ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากค่ะ

กราบอนุโมทนาพี่สงบค่ะ

(ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้นำเนื้อความทั้งหมดที่พี่สงบกล่าวไว้อย่างไพเราะลึกซึ้งมาก

มาเล่าให้ฟัง เพราะเป็นคนเรียบเรียงไม่เก่งเอามากๆ กราบขออภัยพี่สงบด้วยค่ะ)


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
saifon.p
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วิริยะ
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
hadezz
วันที่ 22 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Jans
Jans
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ