เลือกเกิดไม่ได้ [๒]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  13 พ.ย. 2552
หมายเลข  14218
อ่าน  634

  อาจารย์คำปั่นได้เดินทางไปกับคณะของพวกเราด้วย  ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามมาก  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกๆ คน  ไม่ว่าเด็กเล็ก  ผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุ  โดยไม่เห็นแก่

ความเหน็ดเหนื่อยเลย และยังดูแลคุณลุงนิภัทรอย่างดีอีกด้วย  อีกทั้งนำเครื่องเสียง

ที่จะมาอัดเทปการสนทนาธรรมมาอัดเพื่อประโยชน์แก่ท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้มาได้มีโอกาสได้ฟัง  และยังเป็นอาจารย์วิทยากรขึ้นสนทนาร่วมกับท่านอาจารย์สุจินต์ และคุณลุงนิภัทร  โชคดีมีอาสาสมัครผู้น่ารักอีกท่าน...น้องปู...ช่วยเรื่องอัดเทปการสนทนาแทน

อาจารย์คำปั่น...ที่นี่มีคนใจดีมากจริงๆ   ขอย้อนหลังไปเล่าถึงขณะที่อยู่ที่โรงเรียนโสตศึกษา   อาจารย์คำปั่นได้ขึ้นกล่าวให้ข้อคิดแก่เด็กๆ พิการตอนหนึ่งว่า  ไม่มีใครเลือกเกิดได้ เพราะเป็นผลของการกระทำดีและไม่ดีในอดีตไม่มีใครสามารถรู้ได้  แต่เมื่อได้เกิดมาแล้ว  เลือกที่จะทำความดีได้   และยังได้กล่าวถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ 

มีสิ่งเตือนใจที่ควรจดจำ และปฏิบัติตาม เรียกว่าเด็กดี ๑๔ ประการ  ซึ่งอาจารย์คำปั่นได้กล่าวถึง   "เด็กดี ๑๔ ประการ"  ฝากไว้ให้เด็กๆ พิจารณา  เมื่อกล่าวจบเสียงปรบมือดังเป็นที่ชื่นชมของทุกๆ คนที่โรงเรียน และคณะของพวกเราเป็นอย่างมาก  เด็กดี ๑๔

ประการมีอะไรบ้าง  โปรดติดตาม... 

เลือกเกิดไม่ได้ [๓] 

ขออนุโมทนาในกุศลจิตอาจารย์คำปั่นค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
คุณ
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
saifon.p
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
วิริยะ
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornpaon
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Jans
Jans
วันที่ 10 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ