ท่านผู้ไม่หวั่นไหวกับโลกธรรม ๘
 
Khaeota
วันที่  6 พ.ย. 2552
หมายเลข  14175
อ่าน  1,526

[เล่มที่ 43] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔

"ท่านผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจสงบ ท่านเดิน ยืนเรียบร้อย มีจักษุทอดลง พูดพอประมาณ พวกสมณะของฉันเป็นเช่นนั้น กายกรรมของท่าน สะอาด วจีกรรมไม่มัวหมอง มโนกรรมหมดจดดี พวกสมณะของฉันเป็นเช่นนั้น ท่านไม่มีมลทิน มีรัศมีดุจสังข์และมุกดา บริสุทธิ์ทั้งภายใน ภายนอก เต็มแล้วด้วยธรรมอันหมดจดทั้งหลาย พวกสมณะ ของฉันเป็นเช่นนั้น โลกฟูขึ้นเพราะลาภ และฟุบลง เพราะเสื่อมลาภ ท่านผู้ตั้งอยู่อย่างเดียวเพราะลาภ และเสื่อมลาภ พวกสมณะของฉันเป็นเช่นนั้น โลก ฟูขึ้นเพราะยศ และฟุบลงเพราะเสื่อมยศ, ท่านผู้ตั้ง อยู่อย่างเดียวเพราะยศและเสื่อมยศ พวกสมณะ ของฉันเป็นเช่นนั้น โลกฟูขึ้นเพราะสรรเสริญ และ ฟุบลงแม้เพราะนินทา ท่านผู้สม่ำเสมอในเพราะ นินทาและสรรเสริญ พวกสมณะของฉันเป็นเช่น นั้น โลกฟูขึ้นเพราะสุข และฟุบลงแม้เพราะทุกข์ ท่านไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์ พวกสมณะ ของฉันเป็นเช่นนั้น"


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 23 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 14 เม.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
jaturong
วันที่ 7 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ