สติปัฏฐานสูตร [ละพยาบาทด้วยธรรม ๖ ประการ]
 
Khaeota
วันที่  6 พ.ย. 2552
หมายเลข  14172
อ่าน  775

[เล่มที่ 17] พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 745

ข้อความบางตอนจาก

สติปัฏฐานสูตร

ละพยาบาทด้วยธรรม ๖ ประการ

อีกอย่างหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละพยาบาท คือ

การเรียนเมตตานิมิต ๑

การบำเพ็ญเมตตาภาวนา ๑

การพิจารณาว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน ๑

ความเป็นผู้มากด้วยการพิจารณา ๑

ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร ๑

การสนทนาถึงเรื่องที่เป็นสัปปายะ ๑


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ได้รับประโยชน์ ในการน้อมพิจารณา

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ