สติปัฏฐานสูตร [ละพยาบาทด้วยธรรม ๖ ประการ]
 
Khaeota
วันที่  6 พ.ย. 2552
หมายเลข  14172
อ่าน  494

 
พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 745

             ข้อความบางตอนจาก สติปัฏฐานสูตร

                ละพยาบาทด้วยธรรม  ๖  ประการ

           อีกอย่างหนึ่ง  ธรรม ๖ ประการ  ย่อมเป็นไปเพื่อละพยาบาท   คือ

การเรียนเมตตานิมิต ๑    การบำเพ็ญเมตตาภาวนา   ๑      การพิจารณาว่า

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน  ๑      ความเป็นผู้มากด้วยการพิจารณา  ๑

ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร  ๑    การสนทนาถึงเรื่องที่เป็นสัปปายะ  ๑.


Tag  ธรรม ๖ ประการ ละพยาบาท

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 13 ก.ค. 2553

ได้รับประโยชน์

ในการน้อมพิจารณา

......................

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ