เกิดแล้ว...เป็นคน
 
pannipa.v
วันที่  3 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12563
อ่าน  521

 

ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์  เป็นการยาก

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย  เป็นอยู่ยาก

การฟังพระสัทธรรม  เป็นของยาก

การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  เป็นการยาก

ในความยากทั้ง ๔ ประการ  ก็ได้เกือบครบ   ในอัตภาพของการเกิดเป็นมนุษย์ 

   ทางตา.....ก็ได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง  คือ  พระบรมสารีริกธาตุที่คยา และสารนาท

   ทางหู.......ก็ได้สดับพระธรรมจากการบรรยายด้วยที่ถูกตรงตามพระไตรปิฏก ด้วยเสียงที่ไพเราะของท่านอาจารย์

  ทางกาย.....คือ ได้กราบสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง  และถวายอามิสสบูชาด้วย   ดอกไม้และของหอม  ปฏิบัติบูชาด้วยการสนทนาธรรม ณ สถานที่   ทั้ง ๔ แห่ง

 

  ส่วนทางทวารอื่น ก็เป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัยอันควรได้รับ

กาลเวลาก็ล่วงไป  โอกาสที่จะอยู่ในโลกปัจจุบัน  ก็สั้นลงทุกขณะ  จวนเวลาที่จักได้เกิดใหม่   ซึ่งอาจจักเกิดเป็นเดรัจฉานพันธุ์ใด พันธุ์หนึ่ง ก็มิอาจ  จักคาดเดา   แม้จะยังเป็นตัวตน  เป็นเรา  ยังไม่เห็นเป็นธรรมะ 

  แต่กระไรชาตินี้ก็มิเสียชาติที่ได้...เกิดแล้ว...เป็นคน   


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

ความยากทั้ง ๔ ประการ  ก็ได้เกือบครบ แต่ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคล

พระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกว่า โมฆะบุรุษ เพราะว่างจากอริยะคุณครับ   ขออนุโมทนาครับ
 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 มิ.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องยาก  การเกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผลของกุศล-กรรม  เป็นผลของกรรมดี  เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว  ชีวิตของแต่ละบุคคลย่อมจะมีทั้งสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ขึ้นๆ ลงๆ   ตามเหตุตามปัจจัย   แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม  พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้น   บุคคลใด ที่มีโอกาสได้ฟัง   ได้ศึกษาเพิ่มพูนความเข้าใจถูก เห็นถูกไปตามลำดับ  กล่าวได้ว่า ชีวิตของบุคคลนั้น ในชาตินั้นไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน   ถึงแม้จะยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลก็ตาม ความเข้าใจถูก เห็นถูกนี้  ก็ไม่หายไปไหน บุคคลผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ  ล้วนเป็นผู้ได้สะสมการฟังพระธรรม  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก มาก่อนแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานนับไม่ถ้วน  ทั้งนั้น  ข้อที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งนั้นก็คือ ชีวิตในภพนี้  ชาตินี้ จะเหลืออีกเท่าใด ไม่มีใครสามารถทราบล่วงหน้าได้  แต่ที่แน่ๆ เหลือเวลาไม่มากจริงๆ ที่จะทำให้ตัวเองได้เข้าใจพระธรรม เพิ่มขึ้น  ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทในเวลา และไม่ควรประมาทในอกุศล แต่ละบุคคลสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ ให้เป็นไปกับด้วยประโยชน์ได้  โดยมีพระธรรม เป็นที่พึ่ง ครับ    ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...
 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

การเกิดเป็นมนุษย์..เป็นสิ่งที่ยากการจุติจากมนุษย์เป็นสัตว์เดรัชฉาน เปรต อสุรกาย ง่ายกว่าการเกิดเเป็นมนุษย์.จริงหรือ..?

มนุษย์เกิดด้วยผลของกุศลกรรม...สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย เกิดด้วยผลของอกุศลกรรมในขณะที่อกุศลเกิด..ชื่อว่าประมาท...ในชิวิตประจำวันอกุศลมากกว่ากุศลหากประมาท.....โอกาสที่ปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมจึงมีมาก...จึงไม่ควรประมาทแม้อกุศลเล็กๆ น้อยๆ มิเช่นนั้น...โอกาสเกิดเป็นเดรัจฉานพันธุ์ใด พันธุ์หนึ่ง ...ก็เป็นไปได้ข้อความจากพระไตรปิฏกกล่าวว่า.....
   สัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์  มีเป็นส่วนน้อย   สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก  เกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉาน  เกิดในปิตติวิสัย  มากกว่าโดยแท้ เชิญคลิกอ่าน..
สัตว์ที่เกิดในมัชฌิมชนบทมีน้อย 
ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
choonj
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

   ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยาก  ดังนั้น ได้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นของยาก   เมื่อได้แล้วก็จะเห็นได้กลิ่น ฯลฯ  เพราะฉะนั้นการเห็นได้กลิ่น ฯลฯ ก็เลยเป็นของยาก  เมื่อได้มาแล้วและหนทางก็ยังอีกไกล  ทำไมไม่ยินดีกับการได้เห็นได้กลิ่น ฯลฯ ที่วิจิตรพิสดารน่าดูน่าเห็นน่าลองน่าชิมมากมาย  ใช้ได้สองอย่างนะ ครับ  จะอย่างไหนดีศึกษาธรรม หรือติดข้อง ศึกษาก็ยากหน่อย  ติดข้องง่ายมากเพราะชำนาญอยู่แล้ว  ครับ ป.ล.  มารชวนไห้เขียนนะ   มารเขาจะให้ทุกอย่างจะเอาอะไรไห้หมดจะทำอะไรให้หมดตามใจทุกอย่าง เพื่อจะได้เราเป็นบริวาร  คงไม่เชื่อเขานะ  ครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
michii
วันที่ 4 มิ.ย. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
K
K
วันที่ 4 มิ.ย. 2552
อ้างอิงจาก : หัวข้อ 12563 ความคิดเห็นที่ 1 โดย prachern.s

ความยากทั้ง ๔ ประการ  ก็ได้เกือบครบ แต่ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคล

พระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกว่า โมฆะบุรุษ เพราะว่างจากอริยะคุณครับ   ขออนุโมทนาครับ
 


ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม...

ความเข้าใจพระธรรมเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

สิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ได้......เกิดแล้ว...เป็นคน  ก็คือ

การได้เข้าใจพระธรรม

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

 

เกิดเป็นคน.....ยากแค่ไหน?

 

ลองคลิกฟังดูนะคะ >>>เต่าตาบอด

 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
suwit02
วันที่ 4 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
shumporn.t
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

การฟังพระสัทธรรม  เป็นของยาก

การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  เป็นการยาก

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
opanayigo
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

............

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑

เชิญคลิกได้ที่

พระปัจฉิมวาจา

 
  ความคิดเห็น 15  
 
พุทธรักษา
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 มิ.ย. 2552

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 454 การที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ๑  การได้กำเนิดเป็นมนุษย์  ๑  การ

แสดงสัทธรรม  ๑  ที่จะพร้อมกันเข้าได้  หาได้ยากในโลก  ชนผู้ใคร่ประโยชน์ จึง

ควรพยายามในกาลดังกล่าวมานั้น  ที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัทธรรมได้  ขณะอย่าล่วง

เลยท่านทั้งหลายไปเสีย  เพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดในนรก 

ก็ย่อมเศร้าโศก  หากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรค  อันเป็นธรรมตรงต่อสัทธรรมในโลกนี้

ได้เขาผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้ว  จักเดือดร้อนสิ้นกาลนาน

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 17  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ในพระไตรปิฏกแสดงไว้ว่า  มียักษ์ตนหนึ่งกล่าวว่า  พวกมนุษย์ในกรุงราชคฤห์มัวทำ

อะไรกัน  มัวดื่มน้ำเมา น้ำจันทร์  และประมาทกับชีวิตที่เหลือน้อย ไม่มาฟังธรรมะของ

ท่านพระสุกกาเถรีกันเลย  ฯลฯ 

 
  ความคิดเห็น 18  
 
pornpaon
วันที่ 6 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ