Print 
ถึงนิพพิทาญาณไม่ได้ ถ้าไม่ถึงนามรูปปริจเฉทญาณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 พ.ค. 2552
หมายเลข  12247
อ่าน  2,488

 

 

ท่านผู้ถาม ผู้ปฏิบัติจนกระทั่งได้ถึงนิพพิทาญาณ  การปฏิบัติของเขาก็คือ ดูรูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน  ผมยังสงสัยว่า รูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน เขาไปดูกันยังไง ปฏิบัติกันอย่างไร จนบรรลุได้ถึงนิพพิทาญาณ

ท่านอาจารย์ นามรูปปริจเฉทญาณเป็นอย่างไร  เมื่อไม่รู้ก็จะถึงนิพพิทาญาณไม่ได้

     กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  คือ  ขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของรูปปรมัตถธรรมทีละลักษณะซึ่งปรากฏที่กาย คือ รูปเย็นบ้าง  รูปร้อนบ้าง  รูปอ่อนบ้าง  รูปแข็งบ้าง  รูปตึงบ้าง  รูปไหวบ้าง ไม่ใช่ดูรูปเป็นท่าทางนั่ง นอน ยืน เดิน  เมื่อสภาพเย็นปรากฏที่กายก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่เย็น  จึงไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตน   เมื่อไม่รู้ลักษณะของรูปธรรมที่ปรากฏแต่ละทวารว่าเป็นเพียงรูปที่ปรากฏได้แต่ละทวารเท่านั้น ก็จะถึงนามรูปปริจเฉทญาณไม่ได้เมื่อปัญญาไม่ถึงนามรูปปริจเฉทญาณ...ก็จะถึงนิพพิทาญาณไม่ได้

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปริศนา
วันที่ 26 มิ.ย. 2552 21:00 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
รษิพร
วันที่ 5 พ.ย. 2553 12:24 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 25 มิ.ย. 2555 23:29 น.

เคยได้ฟังมาเหมือนกันครับ เรื่องรูปนั่ง รูปนอนยืนเดินอะไรอย่างนั้น ว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นคล้ายๆกับคอยจดจ้องที่จะดูรูป เหมือนกับจะทำเพื่อจะดูยังไงอย่างนั้น เมื่อผมได้ฟังธรรมศึกษาพระธรรมที่บ้านธัมมะนี้ จึงเกิดการเปรียบเทียบว่าที่ไหนปรกติมีเหตุมีผลมากกว่ากัน  ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วครับว่า ต้องขณะปัจจุบันขณะพร้อมสติเกิดขึ้นรู้ความต่างกันของสภาวธรรมแต่ละอย่างๆโดยไม่สามารถไปบังคับบัญชาได้เลย ก็กราบขอบพระคุณบ้านธัมมะอย่างสูงยิ่งครับ

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 17 มี.ค. 2556 03:57 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 19 เม.ย. 2561 09:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ