Print 
ทดสอบปัญญาของท่านว่า ...รู้จริง...หรือเปล่า
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 พ.ค. 2552
หมายเลข  12339
อ่าน  2,970

 

     การที่จะทดสอบปัญญาของท่านว่า ...รู้จริง... หรือเปล่า คือ ไม่ว่าเป็นนามธรรมใด รูปธรรมใด ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ   เมื่อรู้จริงก็ต้องรู้ลักษณะของนามธรรมต่างกับรูปธรรม  ในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่นลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คิดนึก จึงจะเป็นการรู้จริงในอรรถะ และลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตา

     ท่านพระอานนท์กล่าวกับท่านพระอุทายีว่า ...  “ดูกร ท่านพระอุทายีจักขุวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปหรือ”

     อุทายี.  อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุ

     อานนท์.  เหตุและปัจจัยที่จักขุวิญญาณอาศัยเกิดขึ้นพึงดับไปหมดสิ้น หาส่วนเหลือมิได้ จักขุวิญญาณจะปรากฏบ้างหรือหนอ

     อุทายี   ไม่ปรากฏเลยท่านผู้มีอายุ

     ในขณะทีได้ยิน ไม่มีเห็น  นี่คือการประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ในขณะที่นึกคิดเรื่องราวต่างๆ ไม่มีเห็น ไม่มีได้ยิน เพราะขณะนั้นกำลังรู้เรื่อง  สภาพรู้กำลังคิดเรื่องที่กำลังรู้อยู่ในขณะนั้น ก็คือการประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ท่านพระอานนท์จึงกล่าวกะท่านพระอุทายีว่า ...เมื่อจักขุวิญญาณ คือ การเห็นเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุคือตาและสิ่งที่ปรากฏทางตา เมื่อจักขุและรูปซึ่งไม่เที่ยงดับไปแล้ว  การเห็นจะมีได้อย่างไร...การเห็นก็ต้องดับไป     

     ในขณะที่ผู้ประจักษ์ลักษณะของสภาพรู้ ธาตุรู้จริงๆ เป็นนามรูปปริจเฉทญาณแล้ว กว่าจะอบรมเจริญปัญญาจนถึงนิพพิทาญาณได้  ปัญญาจะต้องเจริญขึ้นจนรู้ปัจจัยของสภาพธรรมที่เกิดขึ้น  บรรลุถึงปัจจยปริคคหญาณแล้วปัญญาจึงจะอบรมเจริญต่อไป  จนกว่าจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมที่สืบต่อกัน เป็นสัมมสนญาณแล้ว  ปัญญาก็จะต้องอบรมเจริญต่อไปจนกว่าจะประจักษ์การเกิดดับ    แยกขาดกันของสภาพธรรมแต่ละลักษณะ  เป็นอุทยัพพยญาณ แล้วปัญญาจึงจะอบรมเจริญขึ้นจนกว่าจะประจักษ์ความไม่เที่ยงของสภาพธรรมซึ่งดับไปๆ เป็นภังคญาณ  แล้วปัญญาจึงจะอบรมเจริญขึ้นจนกว่าจะประจักษ์โทษภัยของการดับไปของสภาพธรรมเป็นภยญาณ และอาทีนวญาณ   แล้วปัญญาก็จะต้องอบรมเจริญขึ้นจนกว่าจะถึงนิพพิทาญาณ

     ปัญญาจะต้องรู้แจ้งชัดจริงๆ โดยประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรม ไม่ใช่ว่าไม่รู้ลักษณะของนามธรรมแล้วจะเข้าประตูนิพพาน โดยเพียงรู้ท่านั่ง  ท่านอนท่ายืน ท่าเดิน ซึ่งเป็นการจำรูปที่เกิดรวมกันเป็นสัณฐานอาการต่างๆ ไม่ใช่การรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะ  ที่เกิดขึ้นปรากฏทางทวารต่างๆ แล้วก็ดับไปตามปรกติตามความเป็นจริง

ดาวน์โหลดหนังสือ   --> ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 14 พ.ค. 2552 10:01 น.

สาุธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
captpok
วันที่ 24 พ.ค. 2552 17:18 น.
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553 11:28 น.

     อ่านบทความนี้เสร็จแล้วช่วงท้าย ๆ ไม่ค่อยเข้าใจ เพราะเป็นบาลี แต่ก็พอใจเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมที่ละเอียดและเร็วมาก ๆ ตามที่ท่านอาจารย์ เคยกล่าวไว้ว่า 17ขณะ ที่เกิดขึ้น ดับไปเร็วมากแต่จิตของเราก็ยังไม่ประจักษ์ ขั้นนั้น                

     ...ถ้าอย่างนั้น จริงมั้ยคะว่า  เราควรจะใช้ทวารทั้ง 6 ให้น้อยลงกว่าที่เป็น เช่น เห็นน้อย ฟังน้อย พูดน้อยฯ (ยกเว้นธรรมของท่านอ.ฯที่ฟังมากขึ้น) เท่าที่จะทำได้ เกือบจะใช้คำว่าฝืนก็ได้ เช่น ดูหนัง ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่ดู เพราะไม่เกิดประโยชน์ อย่างเช่นเคยดูทั้งวันก็เหลือ 50% หรือ 30% ในแต่ละวัน .. คือดูแล้วก็ฟุ้งซ่าน เอาเวลาไปฟังธรรมท่านอ.สุจินต์ ดีกว่า เป็นต้น  ถึงตรงนี้สภาพธรรมที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นั้นแต่ปัญญาเราก็ทำให้ฟังธรรมดีกว่า เพราะฟังวันนี้ก็เข้าใจมากกว่าเมื่อวาน  เพราะอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่า ดูหนัง ฟังเพลงมาตั้งนานนับหลายสิบปี ก็ไม่เห็นจะฉลาดมากขึ้นเท่าไร ดูต่อไปก็เหมือนเดิม หมดเวลาไปเปล่า ๆ แต่เราก็ยังดูอยู่นะคะ แต่น้อยลงมาก อาจดูข่าว ดูเรื่องที่ชอบบ้าง ก็มีจิตรู้สภาพธรรมไปด้วยว่าชอบ ไม่ชอบ หลง ลืม เผลอ ก็มีอยู่ มาก  แต่เดี๋ยวนี้ได้ฟังธรรมของท่านอ.สุจินต์ แบบออนไลน์ ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นนิด ๆ ค่ะ             

   ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
รษิพร
วันที่ 5 พ.ย. 2553 12:10 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 12 พ.ย. 2553 22:16 น.

กราบท่านอจ.สุจินต์ฯ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สามา
วันที่ 5 เม.ย. 2554 16:35 น.

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 17 มี.ค. 2556 03:55 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
thilda
thilda
วันที่ 21 ก.ค. 2556 10:52 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 14 พ.ย. 2556 09:55 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 07:05 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 31 ก.ค. 2559 07:59 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 31 ก.ค. 2559 07:59 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 12 ต.ค. 2559 14:04 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ประสาน
วันที่ 18 เม.ย. 2560 06:01 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
วิริยะ
วันที่ 18 เม.ย. 2561 17:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ