Print 
ความสุขใจ ความทุกข์ใจ เป็นเรื่องของความคิด
 
บ้านธัมมะ
วันที่  20 พ.ค. 2552
หมายเลข  12423
อ่าน  3,656

 

ถาม : ที่อาจารย์กล่าวว่า  ความสุข ความทุกข์ นี้ เป็นเรื่องของความคิดตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ    เวลามีความทุกข์ ใครเขาจะอยากคิดทุกข์ ฉะนั้น ที่อาจารย์พูดว่า ความทุกข์เกิดจากความคิด คิดให้เป็นทุกข์คิดยังไงครับ

อาจารย์  : ไม่ใช่คิดให้เป็นทุกข์ มีเหตุมีปัจจัยให้คิดแล้วเป็นทุกข์

ถาม  : หมายความว่า.....มีปัจจัยเกิดขึ้น เช่น สมบัติพลัดพรากไปหรือว่าแทงม้าเสียไป กลับถึงบ้านก็คิดว่าเสียไปเท่านั้นเท่านี้ การแทงม้าเป็นปัจจัย

อาจารย์ : ถ้าไม่คิดเรื่องเสียม้าจะมีความทุกข์ไหม

ถาม  : ไม่ทุกข์ครับ

อาจารย์  : เมื่อเห็น ได้ยิน แล้วคิด  ปัญญาจะต้องรู้ว่า  ขณะที่คิดนั้นก็เป็นนามธรรมที่คิดเรื่องต่างๆ แล้วก็ดับ   ขณะที่คิดเรื่องม้าไม่มีม้าในขณะนั้น มีความจำเรื่องม้าที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้น ฉะนั้น ทุกข์จึงเกิดเพราะคิดเรื่องที่ไม่พอใจ และสุขก็เกิดเพราะคิดเรื่องที่พอใจ

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 20 พ.ค. 2552 22:25 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 18 พ.ย. 2552 18:13 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
opanayigo
วันที่ 7 เม.ย. 2553 11:48 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553 10:04 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
รษิพร
วันที่ 5 พ.ย. 2553 12:02 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 24 ม.ค. 2556 16:51 น.
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 9 ต.ค. 2556 14:42 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 14 พ.ย. 2556 09:50 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Komsan
วันที่ 31 ก.ค. 2558 09:45 น.

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 08:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 31 ก.ค. 2559 07:54 น.

สาธุ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ประสาน
วันที่ 18 เม.ย. 2560 05:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
วิริยะ
วันที่ 18 เม.ย. 2561 10:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
doungjai
วันที่ 21 เม.ย. 2561 13:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
isme404
isme404
วันที่ 6 พ.ค. 2561 17:52 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ