Print 
การระลึกถึงความตายเนืองๆ บ่อยๆ มีประโยชน์แก่การเจริญสติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  20 พ.ค. 2552
หมายเลข  12425
อ่าน  5,156

 

       ผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคล เมื่อจุติแล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะปฏิสนธิในสุคติภูมิ หรือ ทุคติภูมิ จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมและเจริญสติปัฏฐานอีกหรือไม๋ ความตายพรากทุกอย่างจากชาตินี้ไปหมดสิ้น ไม่มีอะไรเหลืออีกเลยแม้แต่ความทรงจำ เหมือนเมื่อเกิดมาชาตินี้ก็จำไม่ได้ว่าชาติก่อนเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำอะไร หมดความเป็นบุคคลในชาติก่อนโดยสิ้นเชิง ฉันใด ชาตินี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเคยทำกุศลกรรม อกุศลกรรมอะไรมาแล้ว เป็นบุคคลที่มีมานะในชาติตระกูล ทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียงอะไรๆ ก็ตาม ก็จะต้องหมดสิ้น ไม่มีเยื่อใยหลงเหลือเกี่ยวข้องกับภพนี้ชาตินี้อีกเลย หมดความผูกพันยึดถือทุกขณะในชาตินี้ว่าเป็น “เรา” อีกต่อไป ฉันนั้น

       การประจักษ์แจ้งลักษณะที่แท้จริงของปรมัตถธรรม จะพรากจากการยึดถือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน แม้แต่ความทรงจำที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั้น ก็เป็นแต่เพียงนามธรรมประเภทหนึ่งเท่านั้น สติที่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม จนปัญญาประจักษ์แจ้งสภาพธรรม จึงพรากจากความเป็นตัวตนเป็นบุคคลในชาตินี้ เมื่อประจักษ์ลักษณะที่เป็นขณิกมรณะของสภาพธรรมทั้งหลาย เพราะมรณะหรือความตายนั้นมี ๓ ประเภท* คือ ขณิกมรณะ สมมุติมรณะ สมุจเฉทมรณะ

     ขณิกมรณะ คือ การเกิดขึ้นและดับไปของสังขารธรรมทั้งหลาย

     สมมติมรณะ คือ ความตายในภพหนึ่งชาติหนึ่ง

     สมุจเฉทมรณะ คือ ปรินิพพาน การตายของพระอรหันต์ ซึ่งไม่มีการเกิดขึ้นอีกเลย

*สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาสัจจวิภังคนิทเทส นิทเทสมรณะ ข้อ ๑๙๓

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 20 พ.ค. 2552 22:32 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อ่อนน้อม
วันที่ 13 มิ.ย. 2552 15:38 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
saifon.p
วันที่ 22 มิ.ย. 2552 20:35 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553 09:55 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wkedkaew
วันที่ 8 ก.ค. 2553 13:41 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Yongyod
วันที่ 12 ส.ค. 2553 15:36 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khunpit
วันที่ 27 ส.ค. 2553 14:05 น.

สาธุ เมื่อดิฉันระลึกถึงความตาย ก็จะระลึกความผูกพันขึ้นมาด้วย จะแก้อย่างไรคะ ขอขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
prachern.s
วันที่ 27 ส.ค. 2553 15:58 น.

เรียนความเห็นที่ ๗

ค่อยๆศึกษาพระธรรมให้ละเอียดและเข้าใจมากขึ้น จะช่วยทำให้แยบคายมากขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อุตตมสารี
วันที่ 15 ต.ค. 2553 11:29 น.

การระลึกถึง มรณานุสติ นี้ดีมากทำให้ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท จะต้องรีบเร่งทำแต่กรรมดี เพราะว่าเดี๋ยวก็ตายแล้ว เวลามันน้อยนิดจะเสียเวลาทำไมกับเรื่องไร้สาระ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนามีสติระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หรือ ทุกขณะจิตดีกว่า

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pamali
วันที่ 4 พ.ย. 2553 16:20 น.
กราบท่านอจ.และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
รษิพร
วันที่ 5 พ.ย. 2553 11:12 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
อนุจร
วันที่ 14 ส.ค. 2555 13:11 น.

ขอบคุณมากๆครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
anantaya
วันที่ 15 ส.ค. 2555 20:29 น.

ขออนุโมทนาด้วยค่ะเป็นแสงสว่างในใจดิฉันจริงๆเวลาชั่งเหลือน้อยจริงๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 17 มี.ค. 2556 03:50 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
หมูปิ้ง
วันที่ 18 มี.ค. 2556 10:51 น.

อนุโมทนาสาธุ ในธรรมทานด้วยคับ ขอนำธรรมะดีดีไปเผยแผ่ด้วยน่ะคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Rodngoen
วันที่ 19 พ.ค. 2556 13:24 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
papon
papon
วันที่ 9 ต.ค. 2556 14:34 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 14 พ.ย. 2556 09:48 น.

การเคลื่อนจิตจากบุคคลคนนี้ไปสู่บุคคลใหม่ นับเป็นการพลัดพรากที่ระลึกแล้วควรไม่ประมาทในการประพฤติปฎิบัติทุกขณะจิต เร่งเจริญกุศลทุกด้านหากมีกุศลเกิด 

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
สิริพรรณ
วันที่ 24 ก.พ. 2557 16:51 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด การเจริญมรณานุสสติบ่อยๆเนืองๆเพื่อการไม่ประมาทไม่เผลอทำอกุศล แต่รีบเร่งสร้างเหตุที่เป็นกุศลโดยเฉพาะที่สำคัญคือ การระลึกรู้สภาพธรรมว่า ไม่มีเรา อันเป็นเหตุละความติดข้อง ก่อนที่จะจากสิ่งที่ติดข้องทุกสิ่งทุกอย่างในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอน

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 19 เม.ย. 2558 11:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
Komsan
วันที่ 31 ก.ค. 2558 09:35 น.

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
peem
วันที่ 11 ธ.ค. 2558 22:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 22 พ.ย. 2560 12:23 น.

ขออนุโมทนา ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ