Print 
บุคคลใดบรรลุธรรมใด ธรรมนั้นย่อมปรากฏกับบุคคลนั้น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 พ.ค. 2552
หมายเลข  12338
อ่าน  2,366

     ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ... ดูกร ท่านพระอุทายี กายนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆ ว่า ...แม้เพราะเหตุนี้ กายนี้เป็นอนัตตาดังนี้ฉันใด  แม้วิญญาณนี้ ผมอาจจะบอก แสดง บัญญัติแต่งตั้ง เปิดเผยจำแนก กระทำให้ตื้นว่า แม้เพราะเหตุนี้วิญญาณนี้ก็เป็นอนัตตา ฉันนั้น

     ถ้าท่านพระอานนท์ไม่ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล ไม่รู้แจ้งสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมโดยทั่วโดยตลอด  จนละความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล  ท่านพระอานนท์ก็คงจะกล่าวกับท่านพระอุทายีไม่ได้ว่า  ผมอาจบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนกกระทำให้ตื้นว่า แม้เพราะเหตุนี้ วิญญาณนี้เป็นอนัตตา

     ฉะนั้น บุคคลใดบรรลุธรรมใด ธรรมนั้นย่อมปรากฏกับบุคคลนั้นเวลานี้สภาพธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว เมื่อบุคคลใดยังไม่บรรลุธรรมใดธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏกับบุคคลนั้น แม้จะบอกกันสักเท่าไรว่านามธรรมเป็นสภาพรู้ เป็นธาตุรู้ ในขณะกำลังเห็น กำลังได้ยิน  แต่เมื่อบุคคลนั้นยังไม่บรรลุธรรมใด ธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏแก่บุคคลนั้น  แต่เมื่อธรรมปรากฏกับบุคคลนั้นแล้วบุคคลนั้นก็รู้แจ้งลักษณะที่แท้จริงของธรรมนั้น

     ท่านพระอานนท์ไม่มีความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเลย ทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ   ถ้าคนสมัยนี้เข้าใจว่าจะรู้เพียงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียว หรือรู้เพียงนามเดียว รูปเดียวเท่านั้น จะชื่อว่า รู้ลักษณะที่แท้จริงของนามธรรมและรูปธรรมได้ไหม  เพราะถ้ารู้จริงแล้ว  ทำไมทางตาไม่รู้  ในเมื่อทางตาเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็น ทำไมทางหูไม่รู้ ในเมื่อทางหูเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ที่กำลังได้ยินเสียง ถ้ารู้ลักษณะของนามธรรมจริงๆ ประจักษ์แจ้งในธาตุรู้ อาการรู้แล้ว  ทำไมไม่รู้ว่าในขณะที่คิดนึกก็เป็นเพียงนามธรรมที่กำลังรู้เรื่องรู้คำเท่านั้นเอง 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 14 พ.ค. 2552 09:59 น.

สาุธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
toangsg
วันที่ 27 ต.ค. 2552 14:04 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khunpit
วันที่ 1 มิ.ย. 2553 16:31 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553 13:44 น.

เมื่อได้รู้สภาพธรรมอันลึกซึ้งนี้ อ่านแล้วรู้สึกเย็นใจอยู่ภายใน  แม้ภายนอกอากาศจะร้อน                

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
รษิพร
วันที่ 5 พ.ย. 2553 12:14 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 12 พ.ย. 2553 22:20 น.

กราบท่านอจ.สุจินต์ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ.....

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 17 มี.ค. 2556 03:37 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 19 เม.ย. 2558 13:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 08:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
วิริยะ
วันที่ 18 เม.ย. 2561 17:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ