ไม่ได้มีแต่นามธรรมที่เห็น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  23 เม.ย. 2552
หมายเลข  12036
อ่าน  2,218

  

ผู้ถาม :  ถ้าอย่างนั้นผู้เป็นพระโสดาบันบุคคล ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่น่ะซิ....

สุ   :  ผู้ที่เป็นพระโสดาบันบุคคลรู้ชัดว่าสภาพที่กำลังเห็นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง  เมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นคน เป็นสัตว์ หรือเป็นสิ่งของ สภาพที่รู้อย่างนั้น ก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  มีใครบ้างที่เห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นอะไร? ถ้าเช่นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรู้จักท่านพระอานนท์  ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ไม่ทรงรู้อะไรเลยและถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะมีเพียงนามธรรมที่เห็นเท่านั้น ไม่มีนามธรรมอื่นที่รู้ว่าเห็นอะไร เป็นต้น แต่สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้น นอกจากนามธรรมที่เห็นแล้ว....ก็ยังมีนามธรรมที่รู้ว่าเห็นอะไรด้วย 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 1 ต.ค. 2553 21:06 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 16 พ.ย. 2553 15:41 น.

กราบท่านอจ.และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 22 เม.ย. 2556 04:45 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 16:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 20 เม.ย. 2561 11:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 16 ธ.ค. 2561 21:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ