จะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาเดี๋ยวนี้ จะทำอย่างไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  23 เม.ย. 2552
หมายเลข  12038
อ่าน  2,438

 
   :  ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้คงอยากจะทราบว่า จะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาเดี๋ยวนี้  จะทำอย่างไร?

   :  ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ  ขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดนั้น  สัมมาสังกัปปะ คือวิตกเจตสิกก็ตรึก คือจรดในลักษณะของอารมณ์ที่กำลังปรากฏ และปัญญาเริ่มศึกษาพิจารณาลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อย   จนกว่าความรู้จะเพิ่มขึ้น

      ความรู้จะเกิดขึ้นและเจริญขึ้นได้ จากการพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมซึ่งปรากฏในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้น  สภาพธรรมเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วเหลือเกิน  บางทีก็ยังไม่ทันจะพิจารณาศึกษาลักษณะของสภาพธรรมนั้นเลย เช่น ขณะได้ยิน สติเกิดระลึกรู้สภาพได้ยินนิดเดียว แต่ยังไม่ทันศึกษาพิจารณารู้ว่าเป็นสภาพรู้เสียง สภาพได้ยินก็หมดไปแล้ว   แม้ว่าในตอนต้นปัญญาจะไม่เกิดขึ้นรู้ชัดในลักษณะของสภาพได้ยิน ก็เป็นธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้น เพราะไม่มีใครสามารถยึดจับเสียงหรือนามธรรมที่ได้ยินเอามาทดลอง เอามาพิสูจน์พิจารณาได้ แต่ว่าสภาพได้ยินก็จะต้องเกิดอีกผู้อบรมเจริญสติและปัญญา  จึงระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมที่ได้ยินในคราวต่อไปอีกได้

       ขณะนี้สติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏทางตา ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางหนึ่งทางใดก็ได้ ทีละลักษณะ และพิจารณาศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้น ๆ ทีละเล็กทีละน้อย จนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นรู้ชัดในลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรม สามารถที่จะแยกรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมที่ได้ยินกับเสียง ฯลฯ  ในที่สุดก็จะชินกับสภาพของนามธรรมและรูปธรรมมากขึ้น เมื่อชินแล้วความรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็เพิ่มขึ้นอีก ไม่ว่านามธรรมใดรูปธรรมใดจะเกิด ณ สถานที่ใด สติและปัญญาก็สามารถเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้น ๆ ในขณะนั้นได้ตามปรกติ  ตามความเป็นจริง      

      การเจริญสติปัฏฐานเป็นการเจริญสติปัญญา   ความรู้ใดที่ได้อบรมให้เกิดขึ้นแล้วความรู้นั้นก็จะเพิ่มขึ้น และละคลายความไม่รู้ให้ลดน้อยลงไปด้วย 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
toangsg
วันที่ 22 ต.ค. 2552 15:48 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
toangsg
วันที่ 27 ต.ค. 2552 14:18 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wkedkaew
วันที่ 20 ก.ค. 2553 11:31 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pamali
วันที่ 16 พ.ย. 2553 15:34 น.

กราบท่านอจ. และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 21 ธ.ค. 2555 06:41 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
thilda
วันที่ 2 ส.ค. 2556 23:30 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 20 เม.ย. 2561 09:39 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ