จะโยนิโสมนสิการอย่างไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  23 เม.ย. 2552
หมายเลข  12039
อ่าน  2,454

  

: สมมติว่าไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดว่าจะนั่งกรรมฐาน จะโยนิโสมนสิการอย่างไร  จึงจะไม่มีอภิชฌาและโทมนัสในอารมณ์ 

:  ที่จะเป็นโยนิโสมนสิการจริง ๆ นั้น  ต้องเป็นสัมมาสติในการเจริญมัคค์มีองค์ ๘      

      ฉะนั้น จึงไม่ควรคิดว่าจะนั่งกรรมฐาน  ที่คิดว่าจะนั่งกรรมฐานก็เพราะเห็นผิดว่ามีตัวตนที่สามารถจะให้สติเกิดขึ้นได้ตามกำหนดเวลา แต่สัมมาสตินั้นไม่ต้องคอยจนกระทั่งไหว้พระสวดมนต์  แล้วใครไหว้พระ  เมื่อไม่รู้ว่าเป็นนามธรรม เป็นรูปธรรม จึงยึดถือสภาพธรรมในขณะที่กำลังไหว้พระนั้นเป็นตัวตนคือเป็นเราไหว้พระ ในขณะที่สวดมนต์เมื่อไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมก็ยึดถือว่าเป็นเราสวดมนต์  สัมมาสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดขณะที่กำลังไหว้พระสวดมนต์ หรือในขณะอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดได้ทั้งนั้น

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 16 พ.ย. 2553 15:25 น.

กราบท่านอจ.สุจินต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
วันที่ 26 ก.พ. 2557 00:14 น.

กราบขอบพระคุณท่านอ.สุจินต์ด้วยความสำนึกพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 16:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 10 ธ.ค. 2559 13:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 18 เม.ย. 2560 05:33 น.

อนุโมทนาในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 28 พ.ค. 2560 09:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วิริยะ
วันที่ 20 เม.ย. 2561 09:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ