ทุกข์มากเพราะเห็นผิด ยึดว่าเป็นตัวตน
 
บ้านธัมมะ
วันที่  23 เม.ย. 2552
หมายเลข  12037
อ่าน  2,553

  

ผู้ถาม :  ฆราวาสที่อยากพ้นทุกข์   เพราะเห็นว่าทุกข์นี้ช่างมากมายและมีอยู่ตลอดเวลา เกิดแล้วและจะเกิดอีกด้วย  ควรจะทำอย่างไร  วิธีสั้น ๆ ด้วย

สุ   :  ที่ว่าทุกข์นี้ช่างมากมายนั้น ก็เพราะมีความเห็นผิด ยึดถือว่าเป็นตัวตน ถ้าไม่มีความเห็นผิดยึดถือว่าเป็นตัวตนแล้ว ก็จะละคลายทุกข์ลงไปมากทีเดียว      

       พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า ความทุกข์ทั้งหลายจะละคลาย  เบาบางลงได้เมื่อกิเลสดับไปตามลำดับ เมื่อกิเลสยังไม่ดับสิ้นไป การเกิดก็ย่อมยังมีประมาณนับไม่ได้  ตราบใดที่ยังเกิด ตราบนั้นก็ยังมีทุกข์

      พระโสดาบันบุคคลดับกิเลสขั้นต้นได้แล้วจึงเกิดอย่างมากที่สุดอีกเจ็ดชาติเท่านั้น ข้อความในพระสูตร (๑) มีว่า พระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อย ไว้ที่ปลายพระนขา  แล้วตรัสว่า ฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายเล็บนี้เปรียบได้กับการเกิดอีกของพระโสดาบันบุคคล ซึ่งมีเพียงเจ็ดชาติ  ส่วนมหาปฐพีนั้น เปรียบได้กับชาติที่จะต้องเกิดอีกของพวกปุถุชน       

       เมื่อชาติคือการเกิดของปุถุชนมีมากเหลือประมาณเช่นนี้ ทุกข์ซึ่งเกิดเพราะชาติก็จะต้องมากเหลือประมาณตามที่ถามทีเดียว

๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อภิสมยวรรคที่ ๖ นขสิขาสูตร ข้อ ๑๗๔๗ 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 16 พ.ย. 2553 15:37 น.

กราบท่านอจ. และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
วันที่ 26 ก.พ. 2557 00:18 น.

กราบขอบพระคุณท่านอ.สุจินต์ในความเมตตาให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจความจริงละคลายความยึดมั่นในอุปปาทาน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 16:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิริยะ
วันที่ 20 เม.ย. 2561 11:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ