ละความไม่รู้นามธรรมและรูปธรรมไปทีละน้อย
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 เม.ย. 2552
หมายเลข  11974
อ่าน  2,036

ผู้ถาม :  สติปัฏฐาน  ผมก็ยังไม่ทราบว่าลักษณะที่แท้จริงเป็นอย่างไร คือบางครั้งที่ผมฟังอาจารย์บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาเวลาตั้งใจฟังอยู่ก็รู้เรื่องด้วย  และมีสติรู้ว่าที่ฟังนั้นอาจารย์บรรยายอะไรก็รู้เรื่อง แต่ว่าไม่ได้พิจารณาให้เป็นรูปเป็นนามในขณะนี้ ไม่ทราบว่าจะเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่า

สุ  :  ขณะที่ไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรม ก็มีความยึดถือสภาพธรรมเป็นตัวตนอยู่เต็ม ซึ่งความเป็นตัวตนที่มีอยู่เต็มนี้จะละคลายหมดไปได้ก็ด้วยสติที่ระลึกรู้  พิจารณาศึกษาเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏทีละน้อย

       ความรู้ที่เกิดขึ้นทีละน้อยนั้น ละความไม่รู้นามธรรมและรูปธรรมไปทีละน้อย จะละให้หมดสิ้นไปทันทีไม่ได้ เพราะเมื่อสติเกิดจะรู้ชัดทันทีไม่ได้ว่าสภาพธรรมที่ปรากฏนั้นเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรม ความรู้ที่เกิดขึ้นทีละน้อยนั้นน้อยจนกระทั่งไม่รู้สึก เปรียบเหมือนการจับด้ามมีด  ซึ่งด้ามมีดก็เริ่มสึกไปทีละน้อยจริงๆเพราะเป็นจีรกาลภาวนา (๑)

       บางท่านก็ไม่พอใจที่สติและปัญญาเจริญขึ้นทีละน้อย ๆ ซึ่งก็ไม่มีหนทางอื่น เพราะถ้าไม่พอใจและผสมวิธีอื่นก็จะทำให้ยุ่งยิ่งขึ้น

๑ ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก นิทานกถา 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Komsan
วันที่ 17 ต.ค. 2552 02:23 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 16 พ.ย. 2553 15:46 น.

กราบท่านอจ. แลขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 08:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิริยะ
วันที่ 20 เม.ย. 2561 12:03 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ