Print 
เมื่อเป็นปรกติแล้วจะยุ่งได้อย่างไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 เม.ย. 2552
หมายเลข  11973
อ่าน  1,779

  

ผู้ถาม :  ต่อไปนี้ก็อ้อนวอนเรียนถามอาจารย์ว่า การระลึกน่ะ ระลึกอย่างไรระลึกมาก ๆ หรือระลึกนิด ๆ หน่อย ๆ  ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เช่น สติเรารู้ว่าเป็นการระลึก จะระลึกอย่างไร...มีปัญหาแล้ว ระลึกนิดหน่อย  ระลึกให้ลึกซึ้ง ระลึกไปถึงว่า อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือนึกแต่อ่อนแต่แข็ง ผมเข้าใจครับที่อาจารย์สอน  ฟังมา ๒-๓ ปีเข้าใจแต่เวลาปฏิบัติ  ปฏิบัติไม่ได้ รูป นาม อะไรคือรูป นาม ทั้ง ๆ ที่ผมไม่ได้เรียนพระไตรปิฏก ผมเข้าใจครับ  ทีนี้ขณะที่ระลึกปัจจุบันที่ระลึก ปัจจุบันธรรม ขณะที่ระลึก ระลึกอย่างไรถึงจะมีเคล็ด  เคล็ดในการระลึกนี่สำคัญครับ  ระลึกตื้น ระลึกลึก  ระลึกมาก  ระลึกยาว  ระลึกสั้น  ระลึกเผิน ๆ เอาใจใส่ก็เป็นตัวตน เป็นเรา เป็นเขาไป นี่นาม นึกแล้วนี่….

สุ  :  ถ้าพยายามจะทำก็วุ่นจริง ๆ เลย  จะให้สติระลึกเผินหรือจะให้ระลึกแรง จะให้มากหรือจะให้น้อย   การอบรมเจริญความรู้ คือปัญญานั้น ไม่ใช่มีเคล็ดที่จะทำ แต่เริ่มด้วยฟังและศึกษาสิ่งที่สติจะระลึกรู้จนเข้าใจยิ่งขึ้น  พอที่จะเป็นปัจจัยให้สติเกิด ระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพนามธรรมหรือรูปธรรมตามปรกติตามความเป็นจริง เมื่อสภาพธรรมที่ปรากฏเป็นจริงอย่างไร ก็ระลึกรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้น ไม่ต้องไปกดให้แรง  ไม่ต้องไปผ่อนให้เบา ไม่ต้องไปทำให้เผินหรืออะไรเลย .... เพราะถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นเรื่องตัวตน ไม่ใช่การพิจารณาศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง สภาพธรรมตามความเป็นจริงเป็นอย่างไร ผู้ไม่หลงลืมสติ คือกำลังระลึกรู้สภาพธรรมนั้นตามปรกติความเป็นจริงตรงลักษณะนั้น  และเริ่มพิจารณารู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนั้น ๆ ทีละเล็กน้อย  โดยไม่ใช่ให้สติจดจ้องให้ลึกลงไปอีก หรือว่าให้เผินออกมาหน่อย หรืออะไรอย่างนั้น  เมื่อสติที่เกิดขึ้นนั้นดับไปแล้วก็อาจจะหลงลืมสติต่อไป  หรือสติก็อาจจะระลึกที่อารมณ์อื่นต่อไปก็ได้จึงจะเห็นความเป็นอนัตตาของสติปัฏฐาน   เมื่อรู้ว่าสภาพธรรมทั้งหลายและสติปัฏฐานก็เป็นอนัตตา จึงจะไม่ยุ่ง มิฉะนั้น ความรู้สึกว่าเป็นตัวตน  ก็ทำให้ยุ่งแน่ ๆ  เพราะแม้พอจะระลึก ก็ไม่ทราบว่าระลึกแค่ไหนจึงจะถูก จะระลึกหนักหรือเบา จะแรงหรือจะเผิน  ซึ่งถ้าเป็นการระลึกศึกษาพิจารณาเข้าใจ ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏก็จะไม่ยุ่งเลย  เพราะเมื่อเป็นปรกติแล้วจะยุ่งได้อย่างไร เมื่อผิดปรกติจึงจะยุ่ง 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Komsan
วันที่ 17 ต.ค. 2552 02:21 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 16 พ.ย. 2553 15:53 น.

กราบท่านอจ.และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 16:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ