Print 
ผสมวิธีปฏิบัติต่างๆ มีประโยชน์อะไร เกิดความรู้อะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 เม.ย. 2552
หมายเลข  11972
อ่าน  2,020

สุ  :  ขอทราบว่า  ขณะที่กำลังผสมวิธีปฏิบัติต่าง ๆ นั้น มีประโยชน์อะไรบ้าง เกิดความรู้อะไรขึ้นบ้าง

ผู้ถาม :  เท่าที่อาจารย์ถาม ผมว่าได้ความรู้อะไรบ้างนะครับ ผมก็ได้ความรู้ทางไตรลักษณ์ เพราะว่าในหลักฐานของท่านอาจารย์  พระธรรมกถึกมีตำราอานาปานสติ ๓ เล่ม  ผมก็ไปอ่านจตุกกะที่ ๔  ท่านว่า อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และอธิบายอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ด้วย ตามที่ผมอ่าน ท่านชี้แจงว่า อานาปานสตินี้มี ๑๖ ข้อ แต่จตุกกะที่ ๔ นี้เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเกี่ยวกับปัญญาโดยแท้ไม่ได้เกี่ยวกับหายใจเข้าหายใจออกเท่าไร ทีนี้เราก็เอาอานาปานสติบังคับไว้จะได้ไม่ไปแพร่เป็นอย่างอื่น  ถ้านึกอะไร ๆ ไม่ออก คือวิปัสสนาอย่างที่อาจารย์สอนนะครับ  หายใจเข้าหายใจออกบังคับไว้  เป็นวงไว้ทีเดียว  คิดอะไรไม่ออกก็หายใจเข้า หายใจออกเอาไว้ ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นก็คิดไปอย่างนี้  ที่คิดนี้ผมก็ไม่ได้ไปคิดนอกอาจารย์นะครับ ก็อยากจะคิดว่าตาเห็นเป็นนาม ก็อยากจะคิดอย่างนั้น ไม่ใช่ตัวตนหรอกนะ ก็เห็น ก็ได้ยินนะ ไม่ใช่ตัวตนนะ แต่ทีนี้เจ้าตัวตน เจ้าผม เจ้าเรา เจ้าคิดนี่มันมีเรื่อยละครับ นี่ละครับมันหนักใจละครับ

สุ :  ผสมอย่างนั้นแล้วก็ยังหนักใจ เพราะไม่ใช่ปัญญาที่พิจารณาศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปรกติ ตามความเป็นจริง  ท่านบอกว่าประโยชน์ที่ท่านได้ คือรู้ทางไตรลักษณ์ ถ้าไม่รู้สภาพนามธรรมและรูปธรรมแล้วจะรู้ไตรลักษณ์ของอะไร? ...ก็เป็นเพียงการรู้ไตรลักษณ์ตามหนังสือเท่านั้นการประจักษ์ไตรลักษณ์จริงๆ นั้นต้องเป็นวิปัสสนาญาณ และวิปัสสนาญาณจะไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่ได้เลย  ฉะนั้น จะกล่าวว่า รู้ไตรลักษณ์โดยไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม...ย่อมไม่ได้

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 22 เม.ย. 2556 04:53 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 16:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วิริยะ
วันที่ 23 เม.ย. 2561 16:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ