ภัยนั้นนั่นแลย่อมมีแก่คนตระหนี่ผู้ไม่ให้ทาน [มัจฉริสูตร]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  11 เม.ย. 2552
หมายเลข  11939
อ่าน  613

 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้า 161

   ๒.  มัจฉริสูตร      ฯ ล ฯ   คนตระหนี่กลัวภัยใดย่อมให้ทานไม่- ได้   ภัยนั้นนั่นแลย่อมมีแก่คนตระหนี่ผู้ไม่ ให้ทาน   คนตระหนี่ย่อมกลัวความหิวและ ความกระหายใด  ความหิวและความกระ- หายนั้นย่อมถูกต้องคนตระหนี่นั้นนั่นแล  ผู้   เป็นพาลทั้งในโลกนี้ และในโลกหน้า ฉะนั้น  บุคคลควรกำจัดความตระหนี่ อันเป็นสนิมในใจ ให้ทานเถิด  เพราะบุญทั้ง หลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลก หน้า.

  ฯ ล ฯ  


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ