ไม่มีตัวเราที่จะไปเจริญสติปัฎฐานได้
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  20 มี.ค. 2552
หมายเลข  11706
อ่าน  2,055

การอบรมเจริญสติปัฎฐาน  ต้องเริ่มจากการเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฎในขณะนี้ให้ถูกต้องจริงๆ ทั้ง ๖ ทวาร เช่น เห็นขณะนี้มีแต่เพียงเห็นซึ่งเป็นนามธรรม และสิ่งที่ถูกเห็นซึ่งเป็นรูปธรรม  ไม่มีตัวเรา หรือตัวตนที่ไปเห็น หรือตัวตนที่ไประลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมทางทวารต่างๆ   ไม่มีตัวเราที่จะไปเจริญสติปัฎฐานได้  นอกจากการฟัง การศึกษา  และการพิจารณาไตร่ตรองให้ละเอียดในสิ่งที่กำลังปรากฎขณะนี้ให้เข้าใจ จนเป็นสัญญาที่มั่นคงจนสติสามารถระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎอยู่ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตามปกติในชีวิตประจำวันค่ะ 

ขออนุโมทนาค่ะ


Tag  ขณะนี้ ชีวิตประจำวัน ตรง ตัวตน ตัวเรา ถูกต้อง ทวาร นามธรรม ปกติ ปรากฏ พิจารณา ฟัง มั่นคง ระลึกรู้ รูปธรรม ละเอียด ลักษณะ ศึกษา สติปัฏฐาน สภาพธรรม สัญญา อบรม เข้าใจ เจริญ เห็น ไตร่ตรอง
  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 21 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 23 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ruttikarn
วันที่ 12 ก.ค. 2553

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 เม.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
intra
วันที่ 1 ม.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 15 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ