เป็นเพราะกรรมที่เคยได้กระทำมาแล้วทั้งสิ้น
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  20 เม.ย. 2552
หมายเลข  12009
อ่าน  2,333

ถ้าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมทางพระพุทธศาสนา  ย่อมจะเป็นผู้มีความเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลแต่ละคน  หรือแม้กระทั่งเกิดกับตัวเราเอง ไม่ว่าดีหรือร้าย  น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตาม  ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะกรรมที่เคยได้กระทำมาแล้วทั้งสิ้น  ไม่มีใครทำให้เลย ดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำมาแล้ว  ผลที่จะเกิดย่อมมีไม่ได้  แต่เพราะมีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้ว เมื่อได้โอกาสที่กรรมจะให้ผล  ผลจึงเกิดขึ้น  เมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้  ก็จะทำให้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆ น้อยลง  รวมไปถึงจะไม่โทษคนอื่นด้วย  ดังนั้น คำตอบที่ชัดเจนในเรื่องของมือที่มองไม่เห็นจึงหมายถึง กรรม ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปกปิด  โดยที่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ากรรมใดจะให้ผลเมื่อไร


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 21 เม.ย. 2552

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 21 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 21 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
opanayigo
วันที่ 22 เม.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
สามมหาอำนาจ
วันที่ 4 พ.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
perm
วันที่ 29 พ.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
rara
วันที่ 9 ก.ค. 2552

รู้สึกดี สบายใจจัง เมื่ออ่านจบ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 8  
 
kulayapa
วันที่ 18 ส.ค. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
hadezz
วันที่ 22 ธ.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
รากไม้
วันที่ 21 ม.ค. 2553

ถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า่ ...เราก็คงไม่ได้ทราบความจริงในข้อนี้ได้เลย

ขอกราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
intra
วันที่ 1 ม.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ มีความรู้สึกดีขึ้นมากโดยเฉพาะในยามที่ประสบความเศร้าโศกสูญเสียและเหตุการณ์ไม่คาดคิด

 
  ความคิดเห็น 13  
 
pamali
วันที่ 17 มี.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 14 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 8 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ