ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย คือ ปัญญา
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  20 เม.ย. 2552
หมายเลข  12008
อ่าน  2,202

ควรที่จะได้พิจารณาว่า ทุกอย่างไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ดังนั้นเมื่อจะสะสมกรรมที่จะทำให้เกิดผลในภายหน้า ก็พึงกระทำกรรมอันงาม  สิ่งที่ไม่ดีคืออกุศลทั้งหลายซึ่งไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่น ไม่ควรที่จะสะสมให้มีมากขึ้น เพราะเหตุว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านั้นก็คือ กุศล ความดีทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญาซึ่งเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง  ครับ

  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 21 เม.ย. 2552

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 21 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 21 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
opanayigo
วันที่ 22 เม.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 23 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 14 พ.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 8  
 
rara
วันที่ 9 ก.ค. 2552

จะพยายามสะสมความดี  ไม่คิดอกุศล ยากจริงนะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 29 ธ.ค. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาที่ได้กรุณาขยายความว่าปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้มีความเห็นถูกและเข้าใจถูก ว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรไม่ใช่กุศล  ก็คงต้องฝึกฝนอบรมการเห็นถูกและเข้าใจถูกต่อไปจนกว่าจะเกิดปัญญานั่นเอง

 
  ความคิดเห็น 11  
 
intra
วันที่ 1 ม.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ