พึงเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบในการศึกษาพระธรรม

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  23 มี.ค. 2552
หมายเลข  11735
อ่าน  2,753

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นของยาก การได้ฟังพระสัทธรรม ก็เป็นของยาก ขณะนี้แต่ละบุคคล ได้ความเป็นมนุษย์แล้ว และเพราะได้สะสมเหตุที่ดีมา จึงมีโอกาสให้ได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรม ได้เข้าใจพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนเอง ดังนั้น จึงควรที่จะพิจารณาอยู่เสมอว่า เมื่อได้ความเป็นมนุษย์แล้ว พระธรรมก็ยังมีผู้แสดงเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง อยู่ ก็ไม่ควรที่จะประมาท พึงเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบในการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม จุดประสงค์ ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ศึกษาเพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเพิ่มกิเลส เพิ่มมานะให้กับตนเอง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 23 มี.ค. 2552

จุดประสงค์ ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่ง มีมากในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ศึกษาเพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเพิ่มกิเลสเพิ่มมานะให้กับตนเอง

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 24 มี.ค. 2552

ศึกษาพระธรรม จุดประสงค์ ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ศึกษาเพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเพิ่มกิเลส เพิ่มมานะให้กับตนเอง

สาธุ...เพราะกิเลสและมานะนั้นแนบเนียน รู้ทันได้ยาก

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 24 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สามมหาอำนาจ
วันที่ 4 พ.ค. 2552

ทิฏฐิ มานะ เป็นดั่งเชื้อแห่งการ "เกิด"

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
hadezz
วันที่ 28 ส.ค. 2552

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ