พึงเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบในการศึกษาพระธรรม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  23 มี.ค. 2552
หมายเลข  11735
อ่าน  2,267

  การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นของยาก การได้ฟังพระสัทธรรม ก็เป็นของยาก  ขณะนี้แต่ละบุคคล ได้ความเป็นมนุษย์แล้ว  และเพราะได้สะสมเหตุที่ดีมา  จึงมีโอกาสให้ได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรม  ได้เข้าใจพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนเอง   ดังนั้น  จึงควรที่จะพิจารณาอยู่เสมอว่า    เมื่อได้ความเป็นมนุษย์แล้ว  พระธรรมก็ยังมีผู้แสดงเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง อยู่  ก็ไม่ควรที่จะประมาท   พึงเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบในการฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม   จุดประสงค์ ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง  เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากในชีวิตประจำวัน  ไม่ใช่ศึกษาเพื่ออย่างอื่น  ไม่ใช่-ศึกษาเพื่อเพิ่มกิเลส เพิ่มมานะให้กับตนเอง 


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 มี.ค. 2552

 

จุดประสงค์ ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง  เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่ง มีมากในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ศึกษาเพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเพิ่มกิเลสเพิ่มมานะให้กับตนเอง 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 24 มี.ค. 2552

ศึกษาพระธรรม  จุดประสงค์ ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากในชีวิตประจำวัน  ไม่ใช่ศึกษาเพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเพิ่มกิเลส เพิ่มมานะให้กับตนเอง

สาธุ...เพราะกิเลสและมานะนั้นแนบเนียน รู้ทันได้ยาก

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 24 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
สามมหาอำนาจ
วันที่ 4 พ.ค. 2552

ทิฐิ มานะ เป็นดั่งเชื้อแห่งการ "เกิด" .... ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
hadezz
วันที่ 28 ส.ค. 2552

 การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ