ความเข้าใจย่อมไม่ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอน
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  23 มี.ค. 2552
หมายเลข  11736
อ่าน  1,995
การเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิต สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจย่อมไม่ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา จากการฟัง การศึกษาแต่ละครั้ง ความเข้าใจย่อมจะเจริญขึ้นไปตามลำดับ (ไม่ใช่เพียงแค่วันนี้ ปีนี้ ชาตินี้เท่านั้น แต่ต้องสะสมความเข้าใจต่อไปอีกเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน) และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับทุกชีวิต แต่ละบุคคลไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าโอกาสในการที่จะได้เจริญกุศล โอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมในชาตินี้ จะเหลืออยู่อีกเท่าใด ในแต่ละวันจึงควรที่จะเป็นโอกาสของการเจริญกุศล อบรมเจริญปัญญา สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ไปตามลำดับ ครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 มี.ค. 2552

การเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิต สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจย่อมไม่ไร้ประโยชน์อย่าง

แน่นอนเพราะจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 24 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 24 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
saifon.p
วันที่ 26 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ธีรวุฒิ
วันที่ 1 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ค. 2552

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ