ความเข้าใจย่อมไม่ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอน
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  23 มี.ค. 2552
หมายเลข  11736
อ่าน  1,947
   การเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิต  สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจย่อมไม่ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา จากการฟัง  การศึกษาแต่ละครั้ง ความเข้าใจย่อมจะเจริญขึ้นไปตามลำดับ(ไม่ใช่เพียงแค่วันนี้ ปีนี้ ชาตินี้เท่านั้น แต่ต้องสะสมความเข้าใจต่อไปอีกเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน)   และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ   ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับทุกชีวิต แต่ละบุคคลไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าโอกาสในการที่จะได้เจริญกุศล  โอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมในชาตินี้  จะเหลืออยู่อีกเท่าใด  ในแต่ละวันจึงควรที่จะเป็นโอกาสของการเจริญกุศล  อบรมเจริญปัญญา สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ไปตามลำดับ ครับ   

  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 มี.ค. 2552

 การเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิต  สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจย่อมไม่ไร้ประโยชน์อย่าง

แน่นอนเพราะจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา 

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 24 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 24 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
saifon.p
วันที่ 26 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ธีรวุฒิ
วันที่ 1 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ค. 2552

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ