โลกุตตรจิต ๘ ดวง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10647
อ่าน  2,269

 

 

 โลกุตตรจิต ๘ ดวง

 

               โลกุตตรจิต  คือ จิตที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพาน โดยเป็นจิตที่ดับกิเลส เป็นโลกุตตรกุศลจิต ๔ ดวงประเภทหนึ่ง และโดยเป็นจิตที่ดับกิเลสแล้วเป็นโลกุตตรวิบากจิต ๔ ดวงประเภทหนึ่ง โลกุตตรจิต ๘ ดวง คือ ...

 โสตาปัตติมัคคจิต (กุศล) ๑ ดวง

 โสตาปัตติผลจิต (วิบาก) ๑ ดวง

 สกทาคามิมัคคจิต (กุศล) ๑ ดวง

 สกทาคามิผลจิต (วิบาก) ๑ ดวง

 อนาคามิมัคคจิต (กุศล) ๑ ดวง

 อนาคามิผลจิต (วิบาก) ๑ ดวง

 อรหัตตมัคคจิต (กุศล) ๑ ดวง

 อรหัตตผลจิต (วิบาก) ๑ ดวง

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 14 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ