อนาคามิมัคคจิต - อนาคามิผลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10650
อ่าน  1,398

 

 

                อนาคามิมัคคจิต เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์    ทำกิจดับความยินดี พอใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอย่างละเอียด   เมื่ออนาคามิ-มัคคจิตดับแล้ว    อนาคามิผลจิตก็เกิดสืบต่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์    โดย

เป็นจิตที่ดับกิเลสแล้ว

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ