เจตสิก ๕๒ ประเภท
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10691
อ่าน  1,459

 

ภาคผนวก

เจตสิก ๕๒ ประเภท

 

เจตสิก ๕๒ ประเภท คือ ...

  อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง

  อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง

  โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ