จิต ๑๐ ดวงที่มีเพียงสัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10693
อ่าน  795

 

 

              สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง  คือ  เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง    จิตทุกประเภทและทุกขณะที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีเจตสิก ๗ ดวงนี้เกิดร่วมด้วย   สำหรับทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง    มีสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงนี้เกิดขึ้นร่วมด้วยเท่านั้น    ไม่มีเจตสิกอื่นๆ เกิดร่วมด้วยอีกเลย   ฉะนั้น ทวิปัญจ-วิญญาณ ๑๐ ดวง จึงมีเจตสิกร่วมด้วยน้อยที่สุด คือ มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง ๗ ดวงนี้เท่านั้น  จิตอื่นๆ นอกจากนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า ๗ ดวงตามประเภทของจิตนั้นๆ

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ