ผัสสเจตสิก -- สัพพจิตตสาธารณเจตสิก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10694
อ่าน  1,086

 

 

 สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง

 

๑.  ผัสสเจตสิก    เป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์    ผัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ใดก็เป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกอื่นๆ ที่เกิดร่วมกันในขณะนั้น   กระทำกิจการงานตามหน้าที่ของจิตและเจตสิกนั้นๆ ในอารมณ์ที่ผัสสเจตสิกกระทบ      ผัสสเจตสิก    และเจตสิกอื่นๆ เกิดขึ้นกระทำกิจการงานของตนๆ  พร้อมกันแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว     การกระทำกระทบอารมณ์ของผัสสเจตสิก  จึงทำให้อารมณ์ปรากฏ     พร้อมด้วยอาการของเจตสิกต่างๆ ที่เป็นไปในอารมณ์นั้น เช่นพอใจ (โลภะ) หรือไม่พอใจ (โทสะ) ในอารมณ์นั้นๆ เป็นต้น      ผัสสเจตสิก  จึงเป็นอาหารนำมาซึ่งผล คือ จิตและเจตสิกต่างๆ เกิดขึ้นร่วมกันทำกิจให้ปรากฏความเป็นไปของสภาพธรรมในขณะนั้น       ฉะนั้น ผัสสเจตสิกจึงเป็นอาหารปัจจัยของจิตและเจตสิกอื่นๆ ที่เกิดร่วมกัน

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป  ความคิดเห็นที่ 1  
 
edu
วันที่ 28 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 9 ส.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ