อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10692
อ่าน  2,218

 

 

            อัญญสมานาเจตสิก  คือ  เจตสิกที่เสมอกับเจตสิกประเภทอื่นที่อัญญสมาเจตสิกเกิดร่วมด้วย คือ ...             เมื่ออัญญสมานาเจตสิก  เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิก อัญญสมานาเจตสิกก็เป็นอกุศลด้วย             เมื่ออัญญสมานาเจตสิก  เกิดร่วมกับโสภณเจตสิก  อัญญสมานาก็เป็นโสภณด้วย              อัญญสมานาเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกก็ได้    เกิดร่วมกับโสภณเจตสิกก็ได้  แต่อกุศลเจตสิกเกิดร่วมกับโสภณเจตสิกไม่ได้เลย

 

              อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง มี ๒ ประเภท คือ ...

        สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง

และ  ปกิณกเจตสิก ๖
ดวง

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ