อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10692
อ่าน  2,488

อัญญสมานาเจตสิก คือ เจตสิกที่เสมอกับเจตสิกประเภทอื่นที่อัญญสมาเจตสิกเกิดร่วมด้วย คือ เมื่ออัญญสมานาเจตสิก เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิก อัญญสมานาเจตสิกก็เป็นอกุศลด้วย เมื่ออัญญสมานาเจตสิก เกิดร่วมกับโสภณเจตสิก อัญญสมานาก็เป็นโสภณด้วย อัญญสมานาเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกก็ได้ เกิดร่วมกับโสภณเจตสิกก็ได้ แต่อกุศลเจตสิกเกิดร่วมกับโสภณเจตสิกไม่ได้เลย

อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง มี ๒ ประเภท คือ ...

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง

และ ปกิณกเจตสิก ๖ ดวง

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ