อรหัตตมัคคจิต - อรหัตตผลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10651
อ่าน  1,132

 

 

   อรหัตตมัคคจิต   เกิดขึ้นขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์ ทำกิจดับกิเลสที่เหลืออยู่ทั้งหมด  เมื่ออรหัตตมัคคจิตดับแล้วอรหัตตผลจิต ก็เกิดสืบต่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ โดยเป็นจิตที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว

 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ