สกทาคามิมัคคจิต - สกทาคามิผลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10649
อ่าน  1,539

สกทาคามิมัคคจิต ก็โดยนัยเดียวกัน คือ เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์ ทำกิจดับความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอย่างหยาบ เมื่อสกทาคามิมัคคจิตดับแล้ว สกทาคามิผลจิตก็เกิดสืบต่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยเป็นจิตที่ดับกิเลสแล้ว

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ