อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10621
อ่าน  747

 อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง

๐ อากาสานญฺจายตนกิริยาจิตฺต 

๐ วิญฺญาณญฺจายตนกิริยาจิตฺต 

๐ อากิญฺจญฺญายตนกิริยาจิตฺต 

๐ เนวสญฺญานาสญฺญายตนกิริยาจิตฺต 

อรูปาวจรกิริยาจิต เป็นจิตของพระอรหันต์ ผู้ได้อบรมเจริญสมถภาวนามาแล้วจนถึงอรูปฌาน เมื่อบรรลุอริยสัจจธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว อรูปาวจรฌานจิตที่เกิดขึ้นจึงเป็นกิริยาจิต ไม่ใช่อรูปาวจรกุศลจิตอีกต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 4  
 
krakkai
วันที่ 27 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ