อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10621
อ่าน  676

 

 อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง

 

๐ อากาสานญฺจายตนกิริยาจิตฺต 

๐ วิญฺญาณญฺจายตนกิริยาจิตฺต 

๐ อากิญฺจญฺญายตนกิริยาจิตฺต 

๐ เนวสญฺญานาสญฺญายตนกิริยาจิตฺต 

        

                  อรูปาวจรกิริยาจิต  เป็นจิตของพระอรหันต์  ผู้ได้อบรมเจริญสมถ-ภาวนามาแล้วจนถึงอรูปฌาน เมื่อบรรลุอริยสัจจธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว อรูปา-วจรฌานจิตที่เกิดขึ้นจึงเป็นกิริยาจิต ไม่ใช่อรูปาวจรกุศลจิตอีกต่อไป

 

147

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป  ความคิดเห็นที่ 4  
 
krakkai
วันที่ 27 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ