พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน
โดย นีน่า วัน กอร์คอม

หนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน " Abhidhamma in Daily Life โดย นีน่า วัน กอร์คอม แปลโดย ดวงเดือน บารมีธรรม จัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

คำนำของผู้แปล

คุณนีน่า วัน กอร์คอม ผู้ขียนหนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน" ได้ศึกษาพระอภิธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเมื่อ ๔๐ กว่าปีก่อน คุณนีน่า ทั้งเขียน ทั้งแปลหนังสือธรรมะหลายเล่ม ซึ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่านมากมาย

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวันเป็นหนังสือที่มุ่งปูพื้นฐานในการศึกษาพระอภิธรรม โดยเฉพาะจิตปรมัตถ์ นอกจากนั้น ผู้เขียนได้ยกพระสูตรประกอบเนื้อหา ทำให้เป็นหนังสือธรรมะที่น่าอ่านยิ่งขึ้น

ท้ายบทที่ ๑-๒๒ เป็นคำถามที่ผู้อ่านสามารถจะทบทวน ทดสอบความเข้าใจเรื่องที่อ่านมาแล้วได้ ด้วยตนเอง.

ผู้แปลหวังว่า หนังสือ "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน" จะเป็นพื้นฐานให้ผู้อ่าน เข้าใจพระอภิธรรม และ การอบรมเจริญสติปัญญาในชีวิตประจำวันได้ อย่างถูกต้อง

ดวงเดือน บารมีธรรม


หมายเลข  74
เปิด  16,268
ปรับปรุง  7 มิ.ย. 2564

หนังสือแนะนำ