จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ ชมชื่น สมประเสริฐ

สัมภาษณ์จริยธรรมในการดำเนินชีวิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมชื่น สมประเสริฐ นักวิจัยจากวัดญาณเวศกวัน ร่วมกับสถาบันวิจัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สัมภาษณ์อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕


หมายเลข  336
เปิด  4,058
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ