จะบวชหรือจะบาป
จะบวชหรือจะบาป

โดย จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา

pdf Download  778 KB

"คนเป็นอันมากอันผ้ากาสาวะพันคอ มีธรรมอันลามก ไม่สำรวม คนลามกเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมอันลามกทั้งหลาย ก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟ อันผู้ทุศีลบริโภคแล้วยังประเสริฐกว่า ผู้ทุศีล ไม่สำรวม พึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น จะประเสริฐอะไร"


หนังสือหมายเลข  352
ปรับปรุง  1 ก.ย. 2560