จะบวชหรือจะบาป

จะบวชหรือจะบาป
โดย จักรกฤษณ์ เจนเจษฎา

"คนเป็นอันมากอันผ้ากาสาวะพันคอ มีธรรมอันลามก ไม่สำรวม คนลามกเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมอันลามกทั้งหลาย ก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟ อันผู้ทุศีลบริโภคแล้วยังประเสริฐกว่า ผู้ทุศีล ไม่สำรวม พึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น จะประเสริฐอะไร"


หมายเลข  352
เปิด  8,156
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563