เก็บไว้ในหทัย

เก็บไว้ในหทัย
โดย คำปั่น อักษรวิลัย คัดลอกจากคำบรรยายของสุจินต์ บริหารวนเขตต์

หนังสือ “เก็บไว้ในหทัย” ได้รวบรวมข้อความธรรมเตือนใจสั้นๆ ที่ควรเก็บไว้ในหทัย คือ ควรเก็บไว้ในใจ เตือนใจตนเองอยู่ตลอด คัดมา ๑๕๐ ท่อน จากคำบรรยายของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งแต่ละท่อนๆ นั้น เมื่อได้อ่านแล้ว สามารถเข้าใจได้ และเป็นการเตรียมใจ เพื่อจะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น เพราะพระธรรม มีความละเอียดลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ถ้าได้เห็นประโยชน์ ได้เห็นความสำคัญตั้งแต่ต้น ก็จะเพิ่มพูนความเพียร ความอดทน ความจริงใจในการที่จะฟังที่จะศึกษา เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้นต่อไป 


หมายเลข  493
เปิด  3,900
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ