เก็บไว้ในหทัย
เก็บไว้ในหทัย

โดย คำปั่น อักษรวิลัย คัดลอกจากคำบรรยายของสุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  1.71 MB

เก็บไว้ในหทัย

เป็นข้อความธรรมเตือนใจสั้นๆ  คัดมา  ๑๕๐ ท่อน
จากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 
เป็นประโยชน์เกื้อกูลในเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจ
เพื่อที่จะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม
ให้เข้าใจยิ่งขึ้นต่อไป 


หนังสือหมายเลข  493
ปรับปรุง  11 มี.ค. 2562

หนังสือแนะนำ