มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา

โดย สาวิกา ศาสตรพงศ์

มีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ใคร ๆ ก็สอนกันว่า ให้ตั้งความหวังไว้ในการทำทุกสิ่ง เพราะความหวังเป็นสิ่งจรรโลงใจ มีคำพูดที่สอนเกี่ยวกับชีวิตและความหวังมากมาย   

เมื่อท่านบรรยายเสร็จ ดิฉันจึงเรียนถามท่านว่า “ถ้าไม่มีความหวัง ชีวิตจะอยู่อย่างไร” ท่านก็ตอบว่า “อยู่ด้วยปัญญาซิคะ” คำตอบสั้นๆ ของท่านรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น  ทำให้ดิฉันรู้สึกโปร่งโล่งใจสบาย จุดประกายให้ดิฉันตั้งใจศึกษาพระธรรม เพื่อให้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เพราะไม่ว่าชีวิตจะเป็นสุข เป็นทุกข์ ได้ยศ ได้สรรเสริญ ได้นินทา ได้ลาภเสื่อมลาภอย่างไร ชีวิตก็เป็นอยู่ได้ด้วยปัญญา

แต่ปัญญาไม่ได้เกิดง่าย ๆ เลย แม้ปัญญาเพียงขั้นการฟัง เพราะฟังแล้วก็ลืมอย่างรวดเร็ว แต่ก็เหมือนมีเงารางๆ ที่พอจะเห็นรูปร่างได้ ไม่มืดสนิทเสียทีเดียว รู้ว่านี่แหละใช่เลย ธรรมต้องลึกซึ้งอย่างนี้ ไม่ใช่ของง่ายๆ ที่ใครบอกให้ทำ


หมายเลข  31
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ