มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา
โดย สาวิกา ศาสตรพงศ์

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา EP.1 ปกใน คำนำ

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา EP.2 ทำไมจึงสนใจธรรม

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา EP.3 ความหวังกับปัญญา ธรรมคืออะไร

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา EP.4 ชอบคำทำนายที่ดี อรรถกถาเขตตูปมาเปตวัตถุที่ ๑

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา EP.5 อุบัติเหตุ มะเร็งเป็นเพียงชื่อ

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา EP.6 ขอให้เจริญด้วยกุศลทุกประการ ขอตอบอีกครั้ง

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.7 ที่มาของหนังสือ “มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา” คำสรรเสริญเป็นของน้อย

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.8 ปัญญาเพิ่มขึ้นหรือไม่?

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.9 กลัวตาย กลัวว่าง เพิ่งเข้าใจ ทำไมจึงเพิ่งเข้าใจ

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.10 ความน่าอัศจรรย์ของอาจารย์และศิษย์ สันโดษ

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.11 ฮวงจุ้ย วันแห่งความรัก (ตน) ไม่ใช่ให้เรา... โลกในพระวินัยของพระอริยเจ้า

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.12 เป็นโมฆบุรุษหรือไม่ แสงเงินแสงทองของชีวิต อีกไม่นานก็จะไม่รู้จักกัน

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.13 อยู่อย่างพอเพียง คือ อยู่อย่างมีความสุข ธรรมย่อมชนะอธรรมะ จริงหรือ

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.14 สิ่งที่ได้รับจากน้ำท่วม

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.15 ท่อนไม้ในแม่น้ำคงคา เอาตัวรอด 2012 โลกจะแตกจริงหรือ

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา Ep.16 สุจินตุปาสิกาโถมนียคาถา กตเวทิตานุสรณ์ ปกหลังมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ใครๆ ก็สอนกันว่า ให้ตั้งความหวังไว้ใน
การทำทุกสิ่ง เพราะความหวังเป็นสิ่งจรรโลงใจ มีคำพูดที่สอนเกี่ยวกับชีวิตและความหวังมากมาย

เมื่อท่านบรรยายเสร็จ ดิฉันจึงเรียนถามท่านว่า “ถ้าไม่มีความหวัง ชีวิตจะอยู่อย่างไร” ท่านก็ตอบว่า “อยู่ด้วยปัญญาซิคะ” คำตอบสั้นๆ ของท่านรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น ทำให้ดิฉันรู้สึกโปร่งโล่งใจสบาย จุดประกายให้ดิฉันตั้งใจศึกษาพระธรรม เพื่อให้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เพราะไม่ว่าชีวิตจะเป็นสุข เป็นทุกข์ ได้ยศ ได้สรรเสริญ ได้นินทา ได้ลาภเสื่อมลาภอย่างไร ชีวิตก็เป็นอยู่ได้ด้วยปัญญา

แต่ปัญญาไม่ได้เกิดง่ายๆ เลย แม้ปัญญาเพียงขั้นการฟัง เพราะฟังแล้วก็ลืมอย่างรวดเร็ว แต่ก็เหมือนมีเงารางๆ ที่พอจะเห็นรูปร่างได้ ไม่มืดสนิทเสียทีเดียว รู้ว่านี่แหละใช่เลย ธรรมต้องลึกซึ้งอย่างนี้ ไม่ใช่ของง่ายๆ ที่ใครบอกให้ทำ


หมายเลข  31
เปิด  15,694
ปรับปรุง  10 มิ.ย. 2564