แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๕๕ ตอนที่ ๑๕๔๑ – ๑๕๕๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๕๕ ตอนที่ ๑๕๔๑ – ๑๕๕๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.39 MB

     สำหรับการฟังธรรม คือ ธัมมสวนะ จะเห็นได้ว่า ต้องมีศรัทธาแน่นอน เพราะว่าบางวันอาจจะต้องตื่นแต่เช้ามาก เช่น ตีสี่ครึ่ง และบางท่านอาจจะบอกว่า ตื่นไม่ได้ แต่ถ้าได้ฟังและสนใจ มีศรัทธาที่จะพิจารณาข้อความที่ได้ยินได้ฟัง ขณะนั้นจะรู้ได้ว่า ศรัทธาเจริญขึ้นหรือยังไม่เจริญพอที่จะกระทำกุศล เช่น การฟังธรรมในเวลาที่ยังเช้าอยู่ได้


หมายเลข  637
ปรับปรุง  1 ก.ค. 2563