ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง

ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง


หัวข้อหมายเลข  6774
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2553