ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง


    ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง


    หมายเลข 6774
    ปรับปรุง 22 พ.ย. 2553