ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง


    ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง


    Tag  ทิฏฐัง มุตตัง วิญญาตัง โสตัง
    หมายเลข 6774
    22 พ.ย. 2553    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari