ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง


    ทิฏฐัง โสตัง มุตตัง วิญญาตัง


    Tag  ทิฏฐัง มุตตัง วิญญาตัง โสตัง
    หมายเลข 6774
    22 พ.ย. 2553